– Bussjåføren vil alltid være ombord

Autonome busser er på full fart inn i kollektivtransporten, men i følge sjefen for verdens største elektriske bussflåte, Joseph Ma hos Shenzhen Bus Group så forblir bussjåføren ombord i bussen også langt inn i fremtiden.

Med 16.000 elektriske busser i daglig drift er byen Shenzhen i Kina den byen i verden med flest elbusser. Samtidig så har de to busslinjer i byen hvor det nå utprøves ulike autonome løsninger. Autonome busser som enten kan utføre alle oppgavene alene, eller hvor enkelte manøvre blir tatt hånd om av elektronikken. Tiden er kommet for at elektronikken skal ta over mer og mer av sjåførens oppgaver. Men å fjerne sjåføren helt fra bussen, vil aldri lederen for Shenzhen Bus group gjøre.

– Jeg mener klart og tydelig at bussjåføren skal være ombord i bussen, uansett hvor selvkjørende den er, sier direktør Joseph Ma hos Shenzhen Bus Group. Og han viser til tryggheten og passasjerenes følelse av å ha en bussjåfør fremme i bussen.

– Vi har satt i gang flere prosjekter på autonome busser, men vi beholder sjåføren ombord. Bussene kan ta over enkelte oppgaver, som å kjøre inn- og ut av holdeplasser. Elektronikken kan overvåke trafikken og de myke trafikkantene, mens den fullautonome elektronikken kan ta bussen rundt på de enkelte postene på depot. Tryggheten om at det er et menneske med overordnet ansvar ombord i bussen, den tar vi ikke bort, sier Ma.

Han legger ikke skjul på at det er mye penger å spare i å ta bort bussjåføren, men at det finnes andre og bedre måter å spare penger. Han viser til mindre skader og mindre bruk av energi når elektronikken får styre. Behovet for personell på depot kan reduseres ved å la bussen selv kjøre mellom vaskehall, serviceavdeling og ladestasjon.

– Det er, og vil alltid være viktig at passasjerer blir tatt i mot av en bussjåfør. Det vil også være en trygghet om noe skulle skje underveis. Det kan være trafikkhinder, bråk på bussen eller rett og slett snakk om evakuering av bussen i tilfelle ulykke eller brann.

Shenzhen Bus Group har to linjer hvor det nå testet ut ulike former for autonome busser. Flere busser har utstyr for å kunne kjøre helt førerløs, men dagens trafikksituvasjon gjør dette for komplisert. Foreløpige resultater viser at det autonome systemet fungerer best sammen med en bussjåfør. Sjåføren vurderer ting på en annen måte, med sin lange erfaringe, enn hva elektronikken gjør.

Også her hjemme i Norge er det flere tester på bruk av autonome busser. Under Arendalsuka i august ble det flere ganger tatt opp at de selvkjørende bussene var for sensitive og ikke var den rette løsninger i dag. Bussene kjører i en lav hastighet og stanser for alt fra bladløv til katter.

Shenzhen Bus Group er kinas medlem i International Association of Public Transport UITP og jobber tett sammen med medlemmer fra store deler av verden. I tillegg til å drive persontransport med buss i byen Shenzhen har de alt fra ekspressbusser, turbusser til taxi og limosiner. I 2017 avsluttet de prosjektet med å bytte ut alle de 16.000 dieselbussene i byen med elektriske og nå skal 20.000 taxier skiftes ut med elektriske biler innen 2020.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.