Busser med brenselceller

Jo da, busser drevet med hydrogen via brenselceller finnes. Busselskapet Foothill Transit i California har nylig bestilt 20 slike busser fra den amerikanske bussprodusenten New Flyer som er en del av NFI Group.

Bussene har betegnelsen Xcelsior CHARGE H2 og er 40 fot lange, eller 12,2 meter slik vi regner på vår side av Atlanteren. Foothill Transit er en av de største operatørene med nullutslipps-busser i USA. Selskapet transporterer rundt 14 millioner passasjerer årlig i distriktene San Gabriel og Pomona Valleys. Selskapet var først i USA med å ta i bruk batterielektriske busser.

Xcelsior CHARGE H2 benytter komprimert hydrogen og kan tankes på noen minutter. Sammenlignet med en dieselbuss sparer kjøretøyet mellom 85 og 135 tonn drivhusgasser i året. Rekkevidden med fulle hydrogentanker er inntil 560 km. NFI er en betydelig aktør når det gjelder utslippsfri mobilitet. Gruppen har levert utslippsfrie kjøretøy til mer enn 80 byer i fem land. Siden 2004 har gruppen også levert et betydelig antall gassbusser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.