Bussen tar kollektivfelt tilbake – gradvis

Tanken bak å ha eget felt for kollektivtrafikken var at de skulle komme lettere frem i den sterkt økende trafikken. Men når politikerene tillot elbilene å benytte samme felt, så begynte konflikten som var vart i mange år. Nå blir det gradvis en endring på dette. Bussen kan begynne å ta feltet tilbake.

Fredag 15. januar så blir det ikke lenger mulig å kjøre ensom i en elbil i kollektivfeltet på Ring 2 i Oslo. Og gradvis vil alle kollektivfelt i Oslo få 2+ skilting. Det betyr at en må være minst to i elbilen for å få lov å benytte feltet.

Bussbrasjen har i flere år kjempet for å få bort elbilene i fra kollektivfeltet. Spesielt på strekningen Asker – Oslo sentrum, hvor trafikken tiltider er mer kaotisk i dette feltet fremfor de andre feltene. Mange elbilister smetter inn og ut av kollektivfelt som igjen skaper farlige situasjoner.

Nye kollektivfelt som er anlagt er skiltet at de kun gjelder buss og taxi, mens andre er merket 2+. Nå følger de eksisterende kollektivfeltene etter. Dette kan gi bedre flyt for bussene fremover.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.