Bussen skal gjerne se ut som trikken

Frem til 2035 skal det settes inn ikke mindre enn 99 batterielektriske BRT-busser i Malmö i Sverige. Og de må gjerne ha et utseende som trikken.

BRT står for Bus Rapid Transit. Kjøretøyene skal driftes av MalmöExpressen, som også i dag har to BRT-linjer. Disse skal etter hvert økes til fem linjer.

Administrasjonsselskapet Skånetrafiken skal nå i gang med å kartlegge markedet og henvende seg til de forskjellige produsentene. Selskapet vil aller helst ha busser med et trikkelignende utseende med separat førerkabin og all passasjerflyt bak forakselen. Skånetrafikken kan også tenke seg kjøretøy med automatisk lading på holdeplasser og selvkjørende funksjoner inne på bussdepotet.

Det som er klart så langt, er at det skal settes inn 99 batterielektriske BRT-busser. De første 41 skal i drift i 2027. Deretter følger 17 busser i 2029, 11 i 2032 og de siste 30 i 2035.

Bildet øverst i denne artikkelen viser en BRT-buss som MalmöExpressen har i drift i dag. Dette er en Van Hool, men det er ikke avgjort hvilken eller hvilke produsenter som skal levere de kommende 99 BRT-kjøretøyene. (Foto: Van Hool)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.