Bussbransjen om Covid-19 viruset

I disse dager er det svært mye oppmerksomhet rundt coronaviruset som nå har inntatt norsk næringsliv. Bransjeorganisasjonen NHO Transport melder om at flere av foreningens turbussmedlemmer allerede nå rapporterer om etterspørselseffekt.

«Vi har fått tilbakemeldinger fra flere av våre medlemmer om kanselleringer som følge av viruset både blant norske og utenlandske kunder», sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Torstein Clausen Jystad. Effektene varierer i omfang, men det er vårt inntrykk at ingen foreløpig er helt skånet for det som nå skjer.

Jystad påpeker at konsekvensene varierer fra selskap til selskap, og også geografiske områder. Han er likevel bekymret for konsekvensene nå og inn mot sommersesongen:

«Vi har i møter med myndighetene påpekt at det må vurderes en midlertidig reduksjon av momssatsen. En liberalisering av permitteringsregelverket er også noe myndighetene nå har gjort for å avhjelpe på kort sikt», sier Jystad.

Samtidig understreker NHO Transport at det fortsatt er tidlig med tanke på å konkludere for sommersesongen, som vanligvis er en svært travel tid på året for turbussbransjen.

«Vi håper situasjonen raskt kan komme under kontroll. Flere av våre medlemmer har allerede gjort sine bestillinger for 2020, så vi håper aktiviteten vil holde seg høy når vi først går inn i de travleste månedene. Likevel finnes det dessverre ingen enkle løsninger når verden stopper opp», avslutter Jystad.

For rutebussbransjen så har det til nå vært relativt stille rundt forebyggende tiltak. Men det ser ut til at ting skjer raskt nå etter at Folkehelseinstituttet gikk ut med oppdattert informasjon.

«Vi opprettholder driften og tilbudet i kollektivtrafikken på normalt nivå, og følger de retningslinjene helsemyndighetene til enhver tid gir. Du kan planlegge reisen med reiseplanleggeren og RuterReise-appen som normalt», skriver Ruter.no på sine hjemmesider.

«Vi er i dialog med operatørene angående flere ulike tiltak. Vi må både sørge for at smitten ikke brer seg mellom de som reiser og ansatte som jobber med kollektivtrafikk. Samtidig må vi ha oversikt over tilbudet og sørge for at vi kan gi et kollektivtilbud over lengre tid».

Lite tiltak å se hos busselskapene

Flere sjåfører har vært i kontakt med Bussmagasinet og melder om dårlig informasjon og lite forebyggende tiltak rundt om i Norge.

Sjåfører hos Nobina på Fagerstrand fikk tirsdag beskjed om å ikke selge billetter, men ha billettmaskinen pålogget. Andre selskaper har montert ut antibac dispensere i bussene. Men tiltak som i Italia, hvor passasjerer ikke får stige på fremme i bussen for å skåne sjåføren er ikke blitt iverksatt her i Norge enda.

Trikkene i Oslo har derimot stengt av fremdøren for å skåne sjåføren for eventuelt smitte.

Bussmagasinet hører gjerne i fra sjåfører og selskaper som setter inn gode tiltak for å redusere spredningen av Covid-19 Corona virus.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.