Buss Magasinet er i trykken og nå lanseres nytt blad fra samme utgiver

Årets siste utgave av Buss Magasinet ble sendt i trykken for få dager siden. Dette er en fyldig utgave på rundt 70 sider. En utgave som setter et verdig punktum for året som nå går mot slutten.

Buss Magasinet er inne i sitt 10. år og ser frem til 2012 som vil være jubileumsåret for bladet. Utviklingen ar vært stor. Holder en den første utgaven i hånden samme med blad nummer 55 så ser en den enorme utviklingen. Som utgiver så er har det vært noen lærerike år da alt om bladproduksjon, layout, abonnementssalg og journalistik har måtte læres. Noe erfaring fra avisjournalistikk var tilstede og litt erfaring som sjåfør på tungbil var byggeklossen som startet oppbyggingen av bladet som nå er Norges største tidskrift for bussbransjen, sjåfører og alle med interesse for buss.

Bladet vil fortsette å utvikle seg, så derfor tar vi neste steg nå. Buss Magasinet lanserer i januar et nytt blad i familien. Et eget blad for veteranbusser og ombygde busser. Det har vært stor interesse for mer om veteranbusser og plassen i Buss Magasinet har vært begrenset. Og siden interessen for veteranbusser i Norge er så stor så fortjener alle et eget blad. Veteranbussen vil starte med fire utgaver i året, akkurat slik som Buss Magasinet startet med fra starten i 2002. Veteranbussen vil bli pakket og sendt ut sammen med Buss Magasinet og alle som abonnerer på hovedbladet vil motta Veteranbussen. Men for dem som kun ønsker seg Veteranbussen kan bestille dette utenom som eget abonnement.

Jeg som utgiver tror på fremdeles tilstrømming av nye abonnenter og den økte abonnementsprisen for 2012 vil kunne forsvares med bladets høye kvalitet og det nå nye produktet som lanseres.

Buss Magasinet nummer 11/12-2011 inneholder en rekke spennende artikler. Vi har snakket med Bård Hoksrud (FrP) som er bransjens mann på Stortinget, Vi har møtt sjåfør Tom Eide som gjør hverdagen lysere, besøkt Østlandsbussen som også fyller 10 år i 2012, alt om de nye kabotasjereglene, og at endelig har 90 km/t for buss kommet ut på høring, smuktitt på fremtidens turbuss fra Volvo, prøvekjørt Yutong, Volvo 7900 Hybrid og superkort Vidre. Dette og mye mer bør være god nok grunn til å tegne seg et abonnement på det aller beste bussbladet! Og et abonnement vil også inkludere det nye Veteranbussen!

God Jul og et fantastik godt Nytt År!

Tom T.

91708949

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.