Buss er best for villreinen

Buss er best for villreinen slår forskere fast. Det er snakk om villreinen på Dovrefjell. Et forsøksprosjekt med å frakte de besøkende til Snøheim med buss som nå har gitt resultater.

I følge forskere så har de kommet frem til at det er mindre forstyrrelser på villreinbestanden om de besøkende til Snøheim blir fraktet med buss på Snøheimvegen. Det er derfor bestemt at ved å beholde Snøheimvegen som i dag og kanalisere all transport inn- og ut av området ved foten av Snøhetta med buss, så vil en få en todelt effekt som alle vil tjene på, i følge forskningen.

Det vil også bli lettere for villreinen å krysse veien om det kun passerer en buss ved jevne mellomrom, enn om turister fritt skal benytte veien til ulike tider av døgnet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.