Bruk data riktig i utviklingen av kollektivtransporten

– Ved å benytte innsamlede date riktig, kan en utvikle fremtidens kollektivtransport mer målrettet og riktig, sa Mariano Majan fra Remix.com under sitt foredrag på Persontrafik 2018

I dag sameles det inn store mengder data uten at dette kommer til fornuftig bruk. Bare i kollektivtransporten samles det inn data på passasjerflyt, på- og avstiging, mobilbillettbruk, nettbruk med mer. Dette er data som i mange tilfeller ikke blir brukt eller blir brukt på feil måte.

– Det er viktig at den innsamlede dataen kommer til bruk til det den er ment for. Mange kjøper i dag data fra store dataseleskaper som for eksempel Google uten å egentlig vite hva denne kan brukes til. Det er snakk om store penger ut av vinduet, sier Majan.

Han forsker på nettopp riktig bruk av data gjennom selskapet Remix.com. Selskapet holder til i San Fransisco i USA og har spesialisert seg på å utnytte potensialet i dataen som samles inn. Ikke bare for å løse enkle oppgaver, men for å få de ulike transportløsningene til å fungere sammen med resten av trafikken og også nye mobilitetsløsninger.

– Ved å koble sammen innsammelt data på for eksempel passasjerflyt mot oppretting av ny rutetrase, kan en sammen med befolkningen legge opp den beste løsningen, sier han og viser hvordan et knippe ulike byer har løst dette.

Der benytter de data til å komme opp med flere alternative traseer og sender dette ut via sosiale medier til brukere. Så kan tilbakemeldingene fra brukere benyttes av kollektivselskapet til å redusere antall alternativer og igjen hente inn nye råd og forslag fra brukere. Til slutt vil de ha den beste ruten klar uten å måtte teste det ut i stor skala.

Men det er uansett viktig å forstå hvordan daten kan brukes riktig. I dag er det mange som har brukt store pengesummer på innkjøp av data som aldri har blitt benyttet til rett formål.

Dette problemet er selskapet som Remix.com med på å forhindre. De hjelper kundene på rett vei. I dag har de over 300 kunder over hele verden. De hjelper byer til å forstå hvordan persontransport, trafikken, gatene og ny mobilitet fungerer sammen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.