Brenselcelle-busser forblir et nisjeprodukt

Vi leser stadig om leveranser av busser med brenselceller, men sammenlignet med batterielektriske busser er antallet lavt. Det vil det fortsatt være i overskuelig fremtid, skal vi tro analyseselskapet IDTechEx i en ny rapport.

Selskapet har spesialisert seg på analyser, forskning og markedsundersøkelser rundt ny teknologi. Selskapet har tatt for seg perioden 2024 til 2044 og bedømmer at bare fire prosent av alle utslippsfrie kjøretøy vil være brenselcelledrevne i 2044.

Rapporten fokuserer særlig på tunge lastebiler og busser. Dette er kjøretøy som går i krevende trafikk og som har begrenset tid til tanking eller lading. Dessuten eksisterer det strenge krav om reduserte utslipp. Analyseselskapet mener at det først og fremst er langtransport med lastebil som vil oppleve en økning i brenselcelledrift. For bussene er markedet svært begrenset, men for deler av turbussbransjen kan brenselceller være interessant.

Hvorfor er det slik? Det er særlig to årsaker. Den ene er at en brenselcellebuss koster vesentlig mer enn en tilsvarende batterielektrisk. Dette kan selvsagt endre seg på sikt. Men den aller største utfordringen er tilgangen på grønt hydrogen, altså hydrogen produsert fra fornybare kilder. Produksjon av grønt hydrogen krever store mengder fossilfri strøm, noe som er mangelvare i store deler av verden.

Dette kan selvsagt endre seg over tid, men i mellomtiden skjer det også en betydelig utvikling av batterier, ladeinfrastruktur og batterielektriske kjøretøy.

Slik vi en rekke ganger har beskrevet i Bussmagasinet.no, omsettes det en del brenselcelledrevne busser. Analyseselskapet hevder imidlertid at de aller fleste i dag produseres som en del av forskjellige pilotprogram og med sterk økonomisk støtte fra regjeringer og andre samfunnsinstitusjoner.

Analyserapporten vil uten tvil bli lest av mange. En av dem som har et litt annet syn på muligheten med hydrogendrevne brenselceller, er toppsjefen i Daimler Truck, Martin Daum. Vi gjengir hans tanker rundt temaet HER.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.