113 trolleybusser til Genova

Genova er en av de europeiske storbyene hvor trolleybusser står sterkt. Slik skal det fortsette, for nå skal byen bruke 100 millioner euro på 113 nye busser av denne typen.

Det er polske Solaris i samarbeid med tsjekkiske Skoda som har vunnet kontrakten. Bussene skal utstyres med batterier som lades under kjøring. Dermed kan kjøretøyene også dekke en viss distanse i områder uten kjøreledning. Bussene er av typen Solaris Trollino 18, altså 18-meters leddbusser.

I samme innkjøpsrunde har sveitsiske Hess fått tilslaget på 18 elbusser som skal hurtiglades med TOSA-systemet fra ABB. Dette innebærer 20 sekunders hurtiglading på utvalgte holdeplasser supplert med lading på inntil fem minutter på endeholdeplassene.

Bussene fra Hess innebærer en investering på 31 millioner euro.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.