Ny bok skal gi bedre og mer kollektivtransport

Ny fagbok om hvordan en får mest og best kollektivtrafikk for pengene og flere kollektivreiser er nå på nett.

Flere må reise kollektivt for å nå mål om mindre kø og utslipp og bedre miljø i byområdene. Målet er som kjent at trafikkveksten ikke skal skje med bil. Det er et stort potensiale i å få flere kollektivreisende uten økte kostnader, men det krever målbevisst strategi og prioritering.

Det betyr blant annet en bedre rolledeling mellom transportmidlene der gange og sykkel tar mer av de korte reisene: Rundt 40 prosent av de daglige reisene i byområder er under tre kilometer, og slik vil det også bli framover.

Viser utfordringer, muligheter og løsninger
– For å lykkes med satsing på kollektivtrafikk trengs det mer og bedre kompetanse. Den nye boka «Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder» gir anbefalinger om hva som gir god kvalitet i kollektivsystemet. Der er de nyeste erfaringene og kunnskap om kollektivtransport samlet mellom to permer både fra Norge og Sverige og andre land, sier Malin Bismo Lerudsmoen – som har vært Statens vegvesens prosjektleder for boka.

– Dette er et verktøy for de som arbeider med kollektivtransport, som beslutningstakere, analytikere, planleggere og andre. Også studenter og lærere, forskere og andre interesserte kan ha nytte av boka.

Ingen generell fasit
Kollektivtransportmarkedet er mangfoldig, og tiltak som kan være en suksess i ett område er det kanskje ikke i et annet.

Tema i boka er rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom ulike transportmidler. Den tar opp ulike markedsstrategier for kollektivtransporten, som har som mål å oppnå en mer bærekraftig bypolitikk og best mulig kollektivtransport for pengene.

Viktige punkt for å lykkes:

  • God rollefordeling mellom bil, sykkel, gange og kollektiv
  • Kollektivsystem er del av helhetlig satsing på transport i by
  • Kollektivsatsing skjer sammen med bilrestriksjoner og arealfortetting
  • Effektivt linjenett – prioritering av ruter der flest reiser
  • Effektivt takstsystem
  • Insentiv for at flere skal reise utenom rushtida (dyrt å investere kun for rushtid)
  • Tidsdifferensierte takster – mindre press i rush gir lavere kostnader og flere reisende
  • Stabile økonomiske rammebetingelser

Norsk-svensk samarbeid

Fagboka er resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen, K2 (nasjonalt kunnskapssenter for kollektivtrafikk i Sverige) og Urbanet Analyse.

Bård Norheim i Urbanet Analyse har vært hovedforfatter.

Boka vil blant annet bli brukt som pensum på masterprogram i kollektivtrafikk på NTNU/Lund.

Foto: Henriette Erken Busterud

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.