«Blue Angel» til eCitaro

Byer blir mer miljøvennlige og folk nyter en høyere livskvalitet takket være batterielektriske busser som for eksempel Mercedes-Benz eCitaro. At eCitaro er miljøvennlig understrekes av den nyeste utmerkelsen i form av miljømerket «Blue Angel».

I mer enn 40 år har dette vært den tyske regjeringens offisielle miljømerke, og den blir tildelt av uavhengige organisasjoner. Det ettertraktede miljømerket viser hvor miljøvennlig eCitaros er og hvordan den går frem som et godt eksempel for lavere lokale utslipp innen den offentlige kollektivtransporten. ECitaro er den første batterilektriske bybussen som har rett til å bære dette miljømerket.

Jenaer Nahverkehr GmbH er den første transportoperatøren som mottok tre eCitaro-kjøretøy med merket «Blue Angel». Selskapet driver busstransport i universitetsbyen Thüringer, med en flåte på 43 bybusser fordelt på 13 ruter. De tre eCitaroene danner grunnlaget for den første elbussflåten i Thuringia. De er også utstyrt med pantograf for mellomlading underveis på ruten. Bestillingen som Merceders-Benz mottok omfatter også ladeinfrastruktur, inkludert en pantograf ved depotet og en på «Westbahnhof» jernbanestasjon. Sikkerhetsnivået til eCitaro er også markedsledende og inkluderer Sideguard Assist, samt en forsterket førerplass som tilfredsstiller de strenge kravene R-29 som Mercedes-Benz følger på alle sine busser.

Miljømerket «Blue Angel» på Mercedes-Benz eCitaro er et ytterligere bevis på det vellykkede engasjementet for bærekraftig kollektivtransport i byer og tettsteder. Denne batteridrevne bybussen står dermed for miljørespekt i kollektivtransporten, og bidrar til bedre luftkvalitet som igjen øker livskvaliteten.

Det er krevende liste som Mercedes-Benz må tilfredstille for å få benytte «Blue Angel»

Det er høye krav å få benytte miljømerket «Blue Angel». For eksempel må alle batterielektriske busser dokumentere en minimumskapasitet for batteriene. Ytterligere forutsetninger inkluderer en garanti på minst fem år eller en kjørelengde på 200 000 kilometer på batteriene, samt muligheten til å returnere dem på et senere tidspunkt for gjenvinning. Enkelt batteribytte og tilgjengeligheten av erstatningskomponenter i opptil ti år etter at produksjonen er avsluttet. I tillegg til dette er andelen tungmetaller i batterier strengt begrenset.

Kravene dekker også det samlede kjøretøyets miljøkriterier. For lakk og belegg er for eksempel ikke bly, kromoksyd eller kadmiumforbindelser tillatt. Fra begynnelsen av dette året er det bare naturlige kjølemedier som er tillatt for klimaanlegg. ECitaro oppfyller disse kriteriet med sitt CO2-klimaanlegg.

Fire anerkjente og uavhengige institusjoner avgjør bruken av miljømerket

«Blue Angel» setter krevende standarder for miljøvennlige produkter og tjenester. Det fungerer som orientering for bærekraftig kjøp av alt fra hverdagsgjenstander til busser og biler. Miljøetiketten bæres av fire anerkjente og uavhengige organisasjoner. Eieren av merket er det tyske føderale departementet for miljø, naturvern og atomkraft- sikkerhet. Det tyske miljøbyrået utvikler tekniske kriterier og tildelingskriterier. Beslutningsorganet er Environmental Label Jury med representanter fra en rekke offentlige institusjoner. Det ideelle selskapet RAL gGmbH lytter deretter til eksperter og gir ut «Blue Angel» miljøforseglingen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.