Laksforsmo til Statens Vegvesen

Bjørn Laksforsmo er ansatt som direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Stillingen er nyopprettet for den nye landsdekkende divisjonen.

45-åringen fra Tromsø skal lede den nye divisjonen som har ansvaret for drift og vedlikehold av riksveiene og utbyggingsprosjekter opp til 200 millioner kroner.

Divisjonen har om lag 900 ansatte og har sitt divisjonskontor i Tromsø. Direktøren rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen.

Laksforsmo kommer til Vegvesenet fra egen konsulentvirksomhet, men har tidligere hatt lederstillinger i Troms kraft og Torghatten.

– Jeg er glad for at Bjørn har takket ja til stillingen. Vi har vært heldig med å kunne velge av mange gode søkere både fra egen organisasjon og eksternt. Bjørn har godt dokumenterte lederegenskaper og svært relevant erfaring for oss i en krevende omstillingstid. Evnen til å se helhet og skape resultater for framtiden blir viktig for den nyetablerte landsdekkende divisjonen med hovedkontor i Tromsø, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Bjørn Laksforsmo vil tiltre sin stilling 19. mars.

Statens vegvesen omorganiserte sin virksomhet fra nyttår. Da ble fem tidligere regioner omdannet til seks divisjoner i tillegg til Vegdirektoratet.

Stein Johnny Johansen har vært konstituert i stillingen går i mars tilbake til Statens vegvesen Utbygging, hvor han er avdelingsdirektør for Utbyggingsområde nord.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.