Sanntid som ikke er sanntid…

Mange har opplevd at Ruter sin reiseplanlegger og hva som faktisk står på de digitale skiltene på holdeplassen ikke er identisk. Ruter jobber i disse dager med å infase nytt system og opplever at sanntid ikke er sanntid.

Sagene Avis omtalte nylig at tidspunktet som bussen skal ankommer holdeplassen ikke alltid stemmer og at tiden som vises i reiseappen til Ruter ikke er den samme som kommer opp på det digitale skiltet på holdeplassen.

Det samme har Bussmagasinet opplevd ved en rekke anledninger i Oslo den siste tiden. Tiden som bussen skulle vært på holdeplassen er langt fra riktig og enkelte tilfeller har både destinasjon og tid forsvunnet fra det digitale skiltet. Det samme kan skje med bussen. Enkelte ganger har den heller ikke dukket opp.

– Vi får en del henvendelser på det og jobber hardt for å forbedre systemet, sier Øystein Dahl Johansen som er presseansvarlig hos Ruter AS til Sagene Avis.

– Dette har gitt noen uheldige, og uforutsette konsekvenser, som selvfølgelig ikke er ønskelige. Kvaliteten på dataene i de ulike systemene er forskjellige, og dermed kommer det dessverre ut forskjeller i tidene i appen og på sanntidsskiltene, akkurat som Sagene Avis forklarer i sin artikkel.

Bakgrunnen for problemene er at Ruter har faset inn mange hundre nye busser, samt nesten 100 nye batterielektriske busser.

Mange opplever at det kommer opp et klokkeslett i steden for minutter på det digitale skiltet. Dette indikerer ofte at det er en batterielektrisk buss som kommer.

– Ja, det vil alltid være klokkeslett når el-buss kommer fordi el-bussene ikke «snakker» samme språk som sanntidsskiltene på holdeplass, forklarer Dahl Johansen.

– Vi vet hvor bussen er og systemet lager et estimat på ankomsttid basert på historiske data om hvor lang tid bussen bruker på strekningen til neste holdeplass. Hvis det står klokkeslett er dette tiden bussen er planlagt å komme på (egentlig rutetabellen), mens det ved minuttanvisning viser en prognose av tiden ut fra en kjent posisjon for bussen + kjøretiden til holdeplassen, sier han videre til Sagene Avis.

Innkjøringsproblemer med de nye batteribussene har også påvirket rutetidene på store deler av Ruter sitt område. Ny teknologi skal fases inn og i følge både Ruter og busselskapene så vil det alltid oppstå noen innkjøringsprolemer, men at disse nå løses fortløpende.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.