Kompensasjonsordninger for transporttjenester
Etter statsbudsjettet 2016 ble fremlagt har flere spekulert i om det blir dyrere billettpriser for kollektivtransport og flyreiser til distriktene. Dette påpeker Solvik-Olsen er feil. Det er i Samferdselsdepartementets budsjett for 2016 lagt inn kompensasjoner på alle områder der Samferdselsdepartementet har inngått en avtale om kjøp av transporttjenester, som for eksempel ved kjøp av regionale flyrutetjenester og kjøp av persontransporttjenester med tog. Samtidig øker vi bevilgningene til kollektivsatsing og opprettholder et rekordhøyt nivå på jernbanetilbudet.

Noen virksomheter kompenseres ikke.
Kommersiell virksomhet, som for eksempel Flytoget, drosjer og ekspressbusser, vil gjennom statsbudsjettet for 2016 ikke få kompensasjon for momsøkningen.

-Endringene i momssatser kommer som følge av forslag til skattereform, og har til formål å forenkle og effektivisere skattesystemet vårt. I sum gis det betydelige skattelettelser, selv om det altså gir noen enkelte utslag hvor det blir små økninger, sier Solvik-Olsen.