Betydelig økning i antall utslippsfrie busser i Tyskland

Som Europas største økonomi, er det selvsagt interessant å følge med på utviklingen innenfor utslippsfrie busser. Og for øyeblikket går det så det griner. Økningen i nyregistrerte utslippsfrie busser i fjor var nesten 60 prosent over 2020.

Tyskland opplevde nær en fordobling av utslippsfrie busser på veien i 2021. Totalt var 1.269 slike kjøretøy i drift, mot 683 året før. Tilveksten var altså 586 batterielektriske og brenselcelle-busser, og for første gang oversteg landet 1.000 utslippsfrie busser i drift.

Og det er batterielektriske busser som dominerer. De utgjorde 1.066 kjøretøy, mens 88 var brenselcelle-busser og 80 trolleybusser. Plug-in hybridbusser utgjør bare 35 innenfor kollektivtrafikken i Tyskland.

Alt ligger an til at den sterke utviklingen av nullutslipps-busser kommer til å øke. Analyseselskapet PwC Germany har kommet frem til at transportselskapene vil kjøpe 3.400 utslippsfrie busser i 2025. Det inkluderer 513 brenselcelle-busser. For 2030 er det allerede nå planer om 5.500 elbusser, men antallet øker nærmest daglig etter hvert som transportørene og offentlig myndigheter konkretiserer sine planer.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.