Betrodd sjåfør tatt med promille og juks med alkolås

Politiet stanset bussjåføren etter tips fra publikum. Det viste seg at sjåføren kjørte med promille over minstegrensen, men i tillegg hadde han koblet seg forbi alkolåsen.

Den betrodde sjåføren var en av to som hadde fått opplæring i å koble seg forbi alkolåser i busser. Dette var ment som en nødløsning om bussen måtte flyttes og alkolåsen ikke fungerte som den skulle.

Torsdag 26. juli fikk politiet inn et tips om at en sjåfør på en rutebuss muligens kjørte med promille. En patrulje stanset bussen med ti passasjerer ombord og fikk bekreftet at sjåføren blåste rødt.

Bussen som sjåføren kjørte var utstyrt med alkolås og denne var forbikoblet. Det er også kommet frem at sjåføren har forsøkt å starte en annen buss før han har gått over på den som han har kunne jukse med.

Fra 2019 må alle nye minibusser og busser ha alkolås innmontert og i drift. Og allerde registrerte busser har fem år å montere inn dette utstyret. Regjeringen jobber nå med å utforme lovverket før loven trer i kraft. En av de detaljene som bransjen ønsker, er logg på systemet. En mulighet til å se når, hvor mange ganger og hvem som blåser rødt. I dag er dette helt opp til selskapene selv om de vil ha logg eller ikke.

I forslaget sendt over til Stortinget har det blitt ytrer ønske om å ikke ha en slik logg i alkolåssystemet. Det vil si at en kan blåse rødt flere ganger. Før en eventuelt får en kollega til å blåse grønt. For eksempel for å sjekke om låsen fungerer. Og systemer har også en periode som bussen kan startes uten å måtte blåse på nytt. Dette må det også komme føringer på. Et system som unngår at en sjåfør kan ta over en buss fra kollega og kjøre videre uten å blåse på nytt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.