Arendalsuka 2018: full fokus på kollektivtransport

Årets Arendalsuke begynner mandag 13. august og varer frem til lørdag 18. august. Det vil bli avholdt en rekke spennende foredrag og paneldebatter rundt kollektivtransport og mobilitet under hele uken.

Kollektivforeningen vil 15. august holde en stor og spennende debatt om hvordan kollektivtfikken bidrar til det norske samfunnet. De vil også diskutere hvordan fremtidens mobilitet vil bli. Hvordan samarbeidet mellom sektorer for å øke samfunnsnytten. Og de vil også diskutere hvordan satsingen på framtidsrettede løsninger kan bidre til næringsutvikling og økt eksport.

– Kollektivtrafolem er til for kunden – og ikke et mål i seg selv. Målet med kollektivfrafikken er å gjøre samfunnet mer tilgjengelig, og skape muligheter for mennesker til å reise dit de skal når de ønsker det, skriver kollektivforeninger.

– Kollektivtransporten gir muligheter til å reise til og fra arbeid, utdanning, fritidaktiviteter og servicefunksjoner. Den skaper nytte for samfunner ved å utvode arbeidsmarkedsregionene, utjevne forskjeller, øke tilgjengelighet til utdanningsinstitusjoner og ikke minst minske klimautslippene, skriver de videre.

De vil under samme debatt legge frem en fersk rapport som elyser hva samfunnet får igjen når det invisteres i kollektivtransport.

I panelet sitter Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Jernbanedirektør Kiristi Slotsvik, Bernt Reitan Jenssen fra Ruter AS, Olov Grøtting fra Kollektivforeninger og flere andre.

Er fremtiden førerløs?

I Kongsberg skal ny teknologi og fremtidens trasport testes ut i byrommet. Selvkjørende buss skal testes ut på en definert rute mellom teknologiparken og togstasjonen/Kongsberg knutepunkt, en strekning på ca. 2,2 km.

Den selvkjørende bussen skal testes ut i åpent byrom, i sentrumsgater, boligområder og gågate og med blandet trafikk med alle trafikantgrupper.

Mange ulike aktører er involvert i prosjektet, og Europa og verden har fattet interesse for prosjektet og ser nå til Norge med stor interesse.

Hør mer om fremtidens transport og hvordan vi tester ut ny teknolgi på onsdags ettermiddag.

Torsdag kan en få med seg mer om fremtidens mobilitetsløsninger:

– I framtidas fleksible mobilitetsløsninger er dagens kollektivtrafikk fortsatt grunnstammen, men kan ikke stå alene. Autonome kjøretøy, delebiler, elektriske bysykler, elbiler og busser «on demand» kan og vil revolusjonere måten vi reiser på. Etablerte kollektivoperatører, delingsøkonomi-selskaper og gründerbedrifter jobber allerede i dag for at vi skal kunne reise fritt fra dør til dør – uten å eie egen bil, skriver  Kollektivtrafikkforeningen, IKT Norge, Entur AS, Innovasjon Norge og Spekter i deres invitasjon.

På fredagen vil Statens Vegvesen holde innlegg «Fra bil til Buss i Arendalsregionen». Dette vil foregå i Arendal Kino Sal 2.

– Hva skal til for å oppnå dette målet? Andre steder i landet har klart å få flere til å velge bussen – hva har de gjort, og kan arendalsregionen kopiere sukksesshistoriene, skriver Statens Vegvesen i deres invitasjon.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.