– Begynner prosessen i feil ende

Persontransporten i Norge skal bli elektriske på få år. Det er planlagt en rekke nye anbud hvor elektriske busser får en viktigt rolle. Men leverandørene mener kollektivselskapene begynner prosessen i feil ende.

Under en paneldebatt i Drammen forleden kom det et tydelig ønske fra leverandørene om mer fokus på ladeinfrastruktur tidlig i prosessen.

«Vi har gjort en undersøkelse på de kommende bussanbudene, og har regnet oss til at det fort kan bli snakk om 300 elektriske busser på kort tid. Men lite informasjon om hvilken ladeløsning, infrastruktur eller batterikapasitet», sier Svenn-Åge Løkken, direktør for bussavdelingen hos Volvo Norge AS.

Han får støtte fra flere hold. Christian Jahr fra Siemens er enig om at kollektivselskapene må ha mer fokus på ladeinfrastruktur tidligere enn i dag.

«Det går kaldt nedover ryggen når jeg tenker på at det i mange anbud ikke en gang er tenkt over ladeinfrastruktur når fristen nærmer seg», sier Jahr. Han viser til at de har en komplett ladestasjon liggende å samler støv på lager. Denne skulle vært satt opp i Oslo. Det er mer krevende enn mange tror å få godkjent plassering av ladestasjon, om det er depot eller langs ruten.

Det kan være alt fra hvem som eier grunnen, hva som er i grunnen eller om detr er mulig å få lagt inn strøm til den. Og finnes det store nok kabler til det ladestasjonen krever av strøm? Det er også viktig å ha satt seg inn i hvilke elektriske busser som skal benyttes, og størrelsene på batteriene. Skal bussene lades via «over-natten-lader», pantograf eller induksjon? Dette var noen av spørsmålene som må kunne besvares før en lyse ut anbud på elektriske busser.

Leverandørene, som Volvo mener at det nå finnes nok kunnskap til å kunne velge riktig busstype, batteristørrelse og ladeinfrastruktur. Tiden for utprøving og testing er over.

«Det er ikke lenger behov for flere testprosjekter. Våre produkter er testet ut og de fungerer. Nå er det på tide å satse for alvor på elektriske busser i stor skala», sier Løkken.

Samme dag som Brakar åpnet deres elektriske busslinje mellom Drammen og Mjøndalen fikk de tilskudd til å bygge 15 nye ladestasjoner i Drammen by. Brakar ønsker å være i forkant når det gjelder fremtidens elektriske busslinjer. De starter med ladeinfrastrukturen før bussanbud blir lyst ut.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.