– Bedre vilkår for persontransporten NÅ!

Busworld: Den internasjonale transport organisasjonen IRU krever at persontransport med buss, om det så er kollektivt eller med turistbuss, må behandles anderledes enn gods. En felles bransje krever bedre vilkår i EU nå.

I en felles uttalelse fra IRU og Busworld, støttet av buss- og turbussorganisasjoner, samt produsenter og turistorganisasjoner fra hele EU, insisterte industrien behovet for at kollektiv mobilitetsbehov skal behandles på en riktig måte. Til dags dato har lover og regler ført til at en har totalt mislyktes å treffe kundenes og leverandørenes spesifikke behov. En busstransport må ikke behandles på samme måte som gods.

Europakomisjonens mobilitetspakke gir ingen mulighet for å takle denne ubalansen. Turbilbransjen og kollektivtransporten må ha for eksempel en kjøre- og hviletid som er tilpasset deres bransje og ikke identisk som transportbransjen. IRU ønsker å igjen innføre 12-dagers unntak for kjøre- og hviletidsregelen over hele europa, som ett eksempel. De får støtte fra en bred reiselivsnæring som er avhengig av disse tjenestene.

– I lang tid har busstransporten blitt ignorert av EU sine beslutningshavere, sier Remi Lebada som leder IRU sin personbefordringsarbeid.

– Busser og turbusser er en del av mobilitetsløsningen til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Europas borgere fortjener bedre av sine beslutningshavere i EU, sier han.

Felleserkleringen ble undertegnet under årets Busworld messe i Kortrijk. Den danner også grunnlaget for diskusjonen rundt fremtiden for turbussnæringen, som er like viktig som kollektivtransporten.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.