VDL Bus & Coach Nordic er en realitet

VDL Bus & Coach utvider nå sin ledende posisjon i Europa, spesielt innen e-mobilitet. Nå er det klart at VDL Bus & Coach Nordic tar over aksjene fra Björks og Byberg.

– For å være en overgangspartner fra utslipp til null utslipp som er neste skritt for oss, samt tilby komplette kundeløsninger, som også gjelder turbusser. Så er det avgjørende at vi befinner oss i umiddelbar nærhet til våre kunder, sier Henk Coppens, administrerende direktør i VDL Bus & Caoch.

Disse ordene kom som en gavepakke for de nordiske landene. Lenge har, spesielt norske kunder, etterspurt en forhandler drevet av VDL selv her i Norden. Selv om kundene har fått god støtte og hjelp via norsk avdeling og selskapet i Sverige, så har det ikke blitt satset så hard i Norge som det vil bli nå.

VDL har stor tro på elektrisk fremtid innen persontransport og vil ta en stor del av markedet i Norden, men dette krever bred støtte fra hovedkontoret i Nederland. Og ved å eie eget selskap i Norden, vil de kunne gå bredt ut.

VDL Bus & Coach Nordic vil ha datterselskaper i Norge, Sverige og Finland. Selskapene tilsammen vil syselsette rundt 60 medarbeider. VDL sin beslutning om å selg ta over dette området er en logisk oppfølging av den valgte strategien om å være tilstede i markedene. Det ble samtidig også besluttet å ettablere egen forhandler i Spania.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.