Bedre busstilbud til Moelv stasjon

Fra 21. juni kjører linje 100 mellom Hamar og Gjøvik innom Moelv stasjon på alle avganger. 

Siden ruteendringene sommeren 2020, har Innlandstrafikk fått mange henvendelser med ønske om at linje 100 mellom Hamar og Gjøvik kjører innom Moelv stasjon. Reisetiden mellom Hamar og Gjøvik er nå kortere fordi utbyggingen av E6 mellom Hamar og Moelv er ferdig. Den reduserte kjøretiden gjør at linje 100 mellom Hamar og Gjøvik kan kjøre innom Moelv stasjon. 

– Vi er glade for at vi nå kan tilby et godt busstilbud i Moelv, som er et viktig knutepunkt i Mjøsbyen. Det har vært et stort engasjement for å få til dette, og mange har måttet smøre seg med tålmodighet i byggeperioden. Vi håper det nye tilbudet blir tatt godt imot og at det gjør det enklere å reise kollektivt mellom Moelv, Gjøvik og Hamar. Nå håper vi at folk i Moelv griper muligheten og velger bussen, samtidig som de følger gjeldende smittevern og reiseråd, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Prøveperiode ut året

Linje 100 mellom Hamar og Gjøvik vil begynne å kjøre innom Moelv stasjon fra neste ruteendring den 21. juni. Mellom Hamar og Gjøvik skal det være timesavganger, og for å få det til må kjøretiden være under en time. I første omgang vil linje 100 kjøre innom Moelv stasjon som en prøveordning ut året, slik at kjøretiden blir testet ut i praksis.

– Vi har jobbet tett med Vy Buss, som er vår transportør på strekningen, for å finne en god løsning. Gjennom testkjøringer og små tilpasninger har vi kommet fram til et tilbud som vi ønsker å prøve ut, sier seksjonssjef for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune, Lars Baukhol.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.