Nytt billettsystem

AtB, kollektivselskapet i Trødenlag, vil frem mot sommeren gradvis gå over til nytt billettsystem. Dette gir noen praktiske konsekvenser med hensyn til kjøp av billetter i dagens systemer.

AtB jobber med utvikling av nytt billettsystem som skal tas i bruk gradvis frem mot 7. august. Dette gir noen konsekvenser for de som kjøper lengre perioder med t:kort.

180 dager kun tilgjengelig i AtB Mobillett

Billetter kjøpt på t:kort i dagens billettsystem og nettbutikk vil ikke kunne leses av på nye billettmaskiner fra august. Det vil derfor være gradvis begrensning i antall periodedager du kan kjøpe i ditt t:kort frem til ny nettbutikker er tilgjengelig.

180 dagers periodebillett er derfor kun tilgjengelig i AtB Mobillett frem til ny løsning for t:kort er på plass.

Ny nettbutikk for reisekort vil være tilgjengelig i løpet av våren, og i den nye løsningen vil du kunne bruke både reisekortet t:kort og mobil som i dag.

Maks periodelengde reduseres hver måned for t:kort

I nettbutikk for t:kort settes maks antall dager for periodebillett ned til 150 dager fra 1. februar. Frem mot august vil tilgjengelig periodelengde bli kortere hver måned:

    Fra 1. februar: 150 dager

    Fra 1. mars: 120 dager

    Fra 1. april: 90 dager

    Fra 1. mai: 60 dager

    Fra 1. juni: 30 dager

AtB utvikler nye løsninger sammen med kundene

Som mobilitetsselskap skal AtB eie, forvalte og forbedre egne tjenester. Dette mener de gjør dem mye bedre i stand til å involvere og inkludere deres reisende, og det gir dem helt annen smidighet i forbedringene av tjenestetilbudet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.