Avvikler en måned gammelt kollektivfelt

Etter nesten seks uker viser forsøket med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika kun marginale reisetidsgevinster for bussen, mens rushtiden har blitt vesentlig utvidet. Prøveordningen blir avviklet.

– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. – Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

Utvidet rushtid og lenger kø
Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.

– Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø.

– Dessuten lekker trafikk over på lokalvegnettet i Bærum, der vi risikerer trafikkfarlige situasjoner for blant annet skolebarn. Utslippssituasjonen blir heller ikke bedre av lange køer.

Gjennomgående løsninger
– Vi tar erfaringene fra prøveprosjektet med oss i den videre planleggingen, sier Karbø.

– Prøveprosjektet viser at vi trenger mer sammenhengende løsninger om tiltaket skal ha effekt.

Selv om Vegvesenet nå avvikler kollektivfeltet, oppfordres publikum til å reise kollektivt.

– Jo færre som kjører alene i privatbil på E18, dess bedre blir fremkommeligheten for både bussene, næringstransporten og de som må bruke privatbil av ulike årsaker, sier Karbø. – Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.

Reaksjonene blant bussjåfører lot ikke vente på seg
– Kollektivfeltet ut av Oslo fungerte utmerket. Slapp å bli 30 minutter forsinket i rettning Sandvika, skriver Erlend Bringsli på Bussmagasinet sin Facebook side.

Flere andre mener det er alt for tidlig å avvikle en prøveordning allerede etter halvannen måned.

– Avvikle etter bare seks uker? Nei, vent i allefall et år før det konkluderes med noe, skriver Kjell Marcussen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.