63 Scania-busser på Indre Helgeland

Boreal Buss AS startet kjøringen av et nytt anbud på Indre Helgeland med baser i Mo i Rana og Mosjøen 1. oktober. Selskapet benytter 63 busser fra Scania i denne kjøringen.

Det er snakk om både by- og forstadskjøring og noen lengre ruter. Derfor er bussparken fordelt på tre forskjellige typer. 50 av bussene er Scania Higer A30, som er toakslede rutebusser med 9-liters femsylindret rekkemotor på 360 hk. Denne motoren er godkjent for både biodiesel og HVO.

Det er videre satt i drift fem Scania Interlink HD på de litt lengre rutene. Dette er også toakslede busser med den samme 9-liters motoren som Scania Higer.

Den siste gruppen busser er åtte Scania Citywide bybusser med lavt gulv. Disse har også 9-liters motoren, men i en utførelse med 280 hk.

Scania FleetCare

Leveransen til Indre Helgeland er en av de større fra Scania. Det er også Scania som skal ivareta alt det tekniske vedrørende kjøretøyene i henhold til vedlikeholdssystemet Scania FleetCare. Gjennom dette har Scania fullt ansvar for service, vedlikehold og reparasjoner. Det er også Scanias ansvar at busselskapet til enhver tid har et tilstrekkelig antall busser til disposisjon for å kunne kjøre alle rutene etter oppsatt ruteplan.

FleetCare forutsetter et intimt samarbeid mellom Scania og selskapet, noe som også inkluderer sjåførene. De har en egen app på sin smarttelefon hvor de kan rapportere feil og skader, eller stille spørsmål hvis det er noe de ikke forstår. Med telefonens kamera kan de ta bilder av skader eller dashbordet hvis det dukker varsellamper de ikke skjønner noe av, og sende dette til Scanias verkstedleder.

Se også denne videoen.

Noen av de 63 Scania-bussene som kjører på Indre Helgeland.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.