Aust-Agder Fylkeskommune ønsker å kjøpe bussanlegg

Aust-Agder Fylkeskommune yttrer nå et ønske om å kjøpe bussanlegget i Moland Park for rundt 33 millioner kroner.

Eiendommen som er på 28.3 dekar og inneholder kontorbygg, verkstedlokaler, vaskehall og bussparkering eies i dag av Moland Park AS. Aust-Agder Fylkeskommune inngikk i 2013 en avtale om å leie anlegget for en årlig leiesum av 2.7 millioner kroner og opsjon på kjøp av eiendommen.

Opsjonsprisen på anlegget ble satt til 34 millioner kroner ved kjøp 1. januar 2016. 33 millioner kroner ved kjøp 1. januar 2017.

Nå mener fylkesrådmannen at prisen er gunstig for fylkeskommunen og at det vil være med å bidra til en mer forutsigbar drift av anlegget. Derfor råder fylkesrådmannen at Aust-Agder Fylke kjøper anlegget nå.

Foto: Google

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.