Ansatte i kollektivbransjen bør prioriteres

Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport og Spekter står bak notatet om at ansatte i kollektivbransjen bør prioriteres når en vaksine for Covid-19 er klar.

I notatet blir det fremhevet at norsk kollektivnæring har opprettholdt ordinært rutetilbud gjennom hele Covid-19-pandemien. Ansatte på kollektivmidlene bør imidlertid vaksineres raskt for å unngå smitteutbrudd blant ansatte, noe som kan medføre at medarbeidere ved større depoter eller stasjoneringssteder blir smittet eller må i karantene. Dermed kan kollektivtrafikken i et større område eller distrikt bli rammet og annet kritisk personell kommer ikke til og fra jobb.

Det fremheves også at ansatte er i hyppig kontakt med mange fremmede i løpet av en arbeidsdag. Dermed kan de lett smitte andre og bli smittet selv.

«Det er viktig å legge merke til at vi ikke sier noe om hvilke grupper våre ansatte skal prioriteres i forhold til eller på bekostning av. Vi ønsker ikke å gå inn i en konkret diskusjon om rekkefølgen og konkret prioritering mellom ulike grupper, men understreke situasjonen og utfordringene for vår næring og våre ansatte», sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport og Spekter står bak notatet. Folkehelseinstituttet skal nå utarbeide en anbefaling til politiske myndigheter, som til syvende og sist skal beslutte i hvilken rekkefølge ulike befolknings- og yrkesgrupper skal få ved oppstart av vaksinering i januar.