Alkolås snart et krav i alle norske busser – men bør også gjelde utenlandske busser på norske veier

Redaktør Tom Terjesen: Om ikke så alt for lenge blir det krav om at alle norske busser i kommerisell trafikk skal ha alkolås, også eldre busser. Dette er vell og bra. Det er med på å sikre at en selv vet at en er i stand til å kjøre og at passasjerene vet at personen bak rattet er edruelig.

«En selvfølge å kjøre endruelig, vi trenger ikke alkolås», sier mange. Ja, det er en selvfølge at en yrkessjåfør er edruelig når en setter seg bak rattet. Men dessverre finnes det et fåtall som hvert år blir stanset med alkohol i blodet. Endten at de ikke stoppet å drikke i tiden dagen før, eller at de har et alkoholproblem.

Slike problemer kan vær utløst av så mangt. Noen oppleve kriser i livet og andre klarer ikke å stoppe å drikke i tide.

Mange busselskaper som har innført krav om alkolås har også offentlig gått ut å sakt at en ikke blir sparket umiddelbart om en skulle blåse rødt. Men blir tatt hånd om av eksperter og bedriftshelsetjenesten. Personer med alkolholproblemer klarer ikke alltid å oppsøke hjelp selv, men blir glade da de får den hjelpen de trenger. Derfor ser jeg ingen negative sider ved å innføre alkolås i alle busser.

Men spørsmålene som så dukker opp hos meg er følgende. Hvordan skal dette systemet være koblet opp på bussene?

Systemet jeg har vært borti og brukt mest, er montert slik at en blåser for å få start på bussen, men så kan en stanse den opptil 20-30 minutter før en igjen må blåse. Det vil si at en kan bytte sjåføre hele dagen uten å trenge å blåse på nytt. Eller om selskapet har personell som starter opp bussene før sjåføren overtar den er også noe som forekommer.

Ved å velge en slik løsning, så vil ikke systemet være optimalt. Det må være knyttet opp mot girvelger eller inn- og utlogging av billettsystem. Sistnevnte er nok å fortrekke, mener jeg. Da alle sjåfører må logge inn eller ut når de overtar en buss. Dette krever kun noen ekstra sekunder og vil ikke skape tidsmessige problemer ved sjåførbytte.

Et annet, kanskje mer riktig problemstilling ved skrivende stund, er om også kravet om alkolås kommer på utenlandske busser som kjører i Norge.

Jeg mener det er helt på sin plass å kreve alkolås i alle kommersielle busser som kjører i Norge. Det av flere grunner:

Det blir mer riktig at kravet skal gjelde alle busser, også utenlandske. Det er like farlig om en utenlandsk- som en norsk sjåføre kjører med promille.

Prisene på oppdrag vil måtte øke for norske turselskaper, da det er en relativt stor utgift å få innmontert alkolås i alle bussene. Dette vil igjen slå ut på turprisen til kunde, og kan være med å gjøre prisforskjellen enda større mellom utenlandske og norske operatører.

Så jeg håper at kravet vil være at det skal være alkolås på alle busser og taxier som kjører kommersielt på norske veier, uavhengig av registeringsland, eier, etc.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.