Effektivt BRT-system i Columbia

Man trenger ikke en avansert samfunnsstruktur for å lykkes med BRT – Bus Rapid Transport. I løpet av et år har gassdrevne Scania leddbusser og 12-metersbusser revolusjonert persontransporten i den gamle byen.

Byen ble grunnlagt allerede i 1533 og står på Unescos verdensarvliste. Byen har en særegen kolonial arkitektur og er beskyttet av det mest omfattende festningssystemet i Sør-Amerika. Beliggenheten like ved ekvator og ved kysten gjør at klimaet kan være nådeløst varmt og fuktig. De senere årene har luftforurensningen vært en trussel både mot det historiske bysenteret og mennesker. Det har ikke gjort situasjonen bedre at byen har et foreldet transportsystem. Derfor velger mange bilen eller motorsykkelen, men det kan ta flere timer å komme gjennom byen,

Valget til myndighetene og trafikkselskapet Transcaribe var å anlegge to BRT-linjer med helt egne busstraséer. For ett år siden ble 147 Scania Euro 6 gassbusser satt i drift i BRT-systemet. Dette har endret livet i Cartagena. Luften er blitt bedre, og folk slapper bedre av. Reisen som før tok timer, blir nå gjort på minutter. Mange følte seg tvunget til å kjøpe bil eller motorsykkel. Nå kan de bruke pengene til noe annet. For ett år siden hadde bare ti prosent av byens befolkning tro på at BRT-systemet ville bedre livsvilkårene. Nå sier så mange som 84 prosent at de har fått et bedre liv.

Komplett løsning

Scania ble valgt som leverandør fordi selskapet ikke bare kunne levere velegnede og fremfor alt rene busser, men fordi man kunne bidra med finansiering, opplæring og vedlikehold.

Men det stopper ikke med dette. BRT skal bygges ut videre. Det estimerte transportbehovet i byen ligger på drøyt 452.000 passasjerer daglig. På sikt skal 1.600 gamle og tradisjonelle busser skiftes ut med i alt 652 moderne Euro 6-busser.

Suksessen i BRT-systemet i Cartagena de Indias i Columbia i Sør-Amerika ligger i at bussene går på helt egne traséer.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.