976 millioner til fylkeskommunene

Smittevernstiltakene har ført til store utgifter for fylkeskommunene. Nå betaler regjeringen ut 976 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall og merutgifter innen kollektivtransport, tannhelse og videregående opplæring.

Færre passasjerer har ført til en stor nedgang i

billettinntektene, særlig i og rundt de store byene. For å opprettholde et pålitelig kollektivtilbud, har regjeringen hele tiden stilt opp med egne kompensasjonsordninger til fylkeskommunal kollektivtrafikk.

− Vi følger situasjonen i fylkeskommunene tett, og vil fortsette å stille opp hvis det blir behov. Så langt i pandemien har vi betalt ut 5,1 milliarder kroner til kollektivtrafikken, nå får fylkeskommunene ytterligere 881 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Fylkeskommunene får også 95 millioner kroner i kompensasjon for lavere inntekter og høyere utgifter innen tannhelsetjenesten og videregående opplæring.

Pengene som betales ut nå ble bevilget ved behandling av statsbudsjettet for 2021.

Fordeles etter prognoser, faktiske utgifter og smittetall

Kompensasjonen til kollektivtransporten fordeles ut fra fylkeskommunenes prognoser om nedgangen i billettinntektene første halvår 2021, og oppdatert informasjon om billettinntektene i 2020.

Midlene til tannhelse er fordelt ut fra fylkeskommunenes merutgifter og mindreinntekter i 2020, mens midlene til videregående opplæring er fordelt delvis etter smittetall og delvis etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.