94 prosent dieselbusser i 2023

Sbd87e31e52798077_800x800arelv om andelen kjøretøy på alternativt drivstoff har akselerert de senere årene, så vil diesel fremdeles dominere bussene i fremtiden, skal vi tro en rapport fra Fuels Institute.

De har sett inn i glasskulen og kan se en stor endring på privatbilene. Der det i dag er 93 prosent av alle lette kjøretøy på bensin og diesel, så vil dette gå ned til så lavt som 82 prosent innen 2023. Men for tyngre kjøretøy så er diesel fremdeles det drivstoffet som vil dominere om ti år. Og dette er helt i henhold til hva ekspertene sier om energien i hver dråpe diesel fremfor mange andre type drivstoff.

Kombinasjonen med diesel/hybrid vil også øke i fremtiden. Men det vil her være viktig å velge de riktige løsningene for ruten. Noen ruter vil parallellhybrid fungere best og gi mest besparelse på både drivstoff og miljø, mens andre ruter vil seriehybrid fungere best. Uansett vil 94 prosent av alle tyngre kjøretøy være drevet frem med diesel om ti år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.