Bare 42 % bruker belte i buss

Bare 42 prosent bruker sikkerhetsbelte om bord i buss. Belte redder liv og er påbudt å bruke.

Statens vegvesen og NHO Transport tar nå et krafttak for å få beltebruken i busser opp. En egen kampanje rettet mot passasjerene gjennomføres nå på en rekke ekspress- og flybusser over hele landet. Målet er at flere skal bruke belte i buss.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen sier hele 41 prosent av de spurte at de ikke bruker bilbelte i buss der hvor belte er montert. 22 prosent sier at de bruker det i meget stor grad, mens 19 prosent bruker det i stor grad. Dette står i skarp kontrast til bruken av bilbelte i personbiler der nærmere 95 prosent av alle bruker belte.

 Eldste er best

De eldste passasjerene har den høyeste bruken om bord i bussene, mens de yngste har den laveste. 64 prosent av busspassasjerer over 45 år sier de bruker belte, mens tilsvarende tall for gruppen 15-19 år bare er 20 prosent. Undersøkelsen viser at menn og kvinner har tilnærmet lik bruk.

Undersøkelsen viser at busspassasjerene i Telemark og Agder-fylkene (51% bruker belte) er flinkest med beltebruk med passasjerene i Midt-Norge (48%) og Nord-Norge (46%) like bak.

Dårligst ut kommer Vestlandet (29% bruker belte).

 Bussulykker

Det er heldigvis få personer som blir drept eller hardt skadd i bussulykker. Men en gjennomgang av bussulykker de siste årene avdekker at de fleste av de som har mistet livet eller er blitt hardt skadd ikke har brukt belte.

– Mange av de alvorligste skadene kunnet trolig vært unngått dersom flere busspassasjerer brukte sikkerhetsbelte, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

 Beste sikkerhetsutstyr

– Det viktigste du kan gjøre for egen sikkerhet er å bruke sikkerhetsbelte. Med belte på blir du ikke kastet rundt i bussen ved et uhell. I verste fall kan man bli kastet ut av bussen i en ulykke. Når det i tillegg er påbudt å bruke sikkerhetsbelte bør alle klikke beltet på plass, sier Molnes.

– Buss er et sikkert transportmiddel. Men når et bussuhell først inntreffer, kan skadeomfanget bli betydelig. Bruken av sikkerhetsbelte redder liv og er ved siden av selve sjåføren det viktigste sikkerhetselementet som finnes i en buss, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.