– Skal se nærmere på populære avganger

700 avganger årlig har stående passasjerer på linje 100 mellom Arendal og Kristiansand, viser tall AKT har tatt frem. De fleste er på lørdag formiddag og ettermiddag.

– Vi ser nå nøyere på disse tallene og hva som er årsaken til at enkelte avganger er så populære, sier Siv Wiken hos AKT til Bussmagasinet.

Linje 100 har rundt 30 daglige avganger hver vei mellom Arendal og Kristiansand.

AKT har kun billettsystemet sine tall som kun sier noe om hvor passasjerer stiger på, men ingen data på hvor de går av. Men hun sier at de vil se nærmere på om disse populære avgangene kan ha noen tilknyttning til når ferger eller tog ankommer Kristiansand.

– Vi kan se at på den aktuelle avgangen sist lørdag, så var bussen allerede helt full ved avgang fra Kristiansand rutebilstasjon, sier Wiken som legger til at det er realtivt begrenset med avganger som har stående passasjerer. Og skal AKT utvide rutetilbudet, så kan det bli kostbart og det bør være grundig analysert i forkant.

– Vi har rundt 700 avganger årlig med stående passasjerer, sier hun.

– Linje 100 er både en regional- og en lokalrute som kjører både på E18 og på lokale veier med mange stopp. Det er mange som benytter bussen lokalt. Skulle vi omregistrere disse til klasse III busser uten ståplasser i det hele tatt, ville det komme til å skje at vi kjører fra passasjerer. Det vil heller ikke være en god situvasjon, forklarer Wiken som understreker at de følger loven til punkt å prikke.

I dag har AKT et detaljert tellesystem i bybussene i Kristiansand som også gir AKT data om hvor passasjerene går av. Dette er i følge AKT et viktig verktøy for å bygge fremtidens kollektivsystem for byen.

– Vi ser også at dette systemet vil kunne gi oss gode data på passasjerflyten på linje 100. Derfor jobber vi for å få til et tilsvarende system også på denne linjen, sier Wiken.

Tillitsvalgt Oddvar Dingsøyr hos LL Setesdal Bilruter sier det er med hjerte i halsen sjåfører kjører ut på motorveien med stående passasjerer i bussen. Han sier til Agderposten at de ikke kan nekte å ta på passasjerer de vet må stå i midtgangen, da bussene er registrert for stående. Men at situvasjonen er uholbar. Han sier linje 100 ofte blir brukt som en lokalbuss mellom Kristiansand sentrum og Sørlandsparken.

Klasse II busser kan ha opp til 45 prosent stående passasjerer. Bussen må ha sikkerhetssele til alle sittende passasjerer. Bussen kan ikke kjøre fortere enn 80 km/t. På linje 100 benyttes 15 meter lange Scania OmniExpress busser med 62 sittende passasjerplasser og 38 stående. Bussene kjører mellom Arendal og Kristiansand, kjører innom Fevik, Grimstad og Lillesand, samt Sørlandsparken på ruten. Den fungerer også som en lokalrute mellom Fevik og Arendal, i området rundt Grimstad og Lillesand.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.