Få sms fra bussen

Se for deg en hverdag der du får beskjed på din smarttelefon om forsinkelser eller forslag til endret bussrute til og fra jobb. Og at du via ditt kart på mobilen kan se hvor på ruten din buss er.

Slike løsninger finnes allerde. Flere og flere selskaper velger å tilby sine passasjerer slike tjenester. Et av selskapene som har kommet lengst med slike databaserte tjenester, er svenske Consat Telematics.

Sanntidssytemet kan brukes til så mye mer, mener Oscar Emil Pettersen hos Consat Telematics. Han ser ubegrensede muligheter i den dataen som allerede finnes i sanntidssystemene som mange busselskaper bruker i dag.

– Tenk deg at du kan få beskjed på din smarttelefon om du bør dra med en litt tidligere buss for å rekke møte, grunnet forsinkelser langs ruten. Eller om den kan komme opp med en alternativ rute til møtet, sier Pettersen. Han jobber daglig med å finne løsninger kanskje ingen har tenkt på før, men som vil være med å forenkle hverdagen til en hel nasjon, om ikke en hel verden.

Mulighetene er uendelige, mener han. Han viser da til at dagens moderne busser et utstyrt med en rekke små datamaskiner og sensorer som måler alt fra temeperatur til hvor glatt det er på veien.

oscar– Hvorfor ikke hjelpe brøytemanskapet med å gi dem informasjonen som du og bussen din har om vei- og føreforhold? Bussen har allerede mye informasjon om temepratur, nedbør og veiforhold. Rene værstasjonen. Alt dette kan lett lastet opp og viderebringes brøtemannskapet som da vil se når det er behov for å brøyte, strø eller gjøre andre ting for å sikre veisikkerheten, sier Pettersen.

Han viser bare til noen få eksempler på hva bussens data kan gjøre for å forenkle hverdagen til alle. Sanntidssystemet finnes allerede og en kan lett koble mer til dette uten for mye jobb.

Flere busselskaper har også fått deres busser inn på kartsystemer som de aller fleste av oss har i lomma på våres smarttelefoner. Her kan en lett se hvor bussen er langs linjen og om den er i rute. En kan også lett få opp forslag til reisemåter når en legger inn et bestemelsested. Rutetider, bytter og gåavstad følger med.

Consat Telematics leverer nå dette systemet til Agder Kollektivtrafikk AS AKT som innen kort tid skal få alle bussene i Kristiansand inn på kartet. Tilsvarende systemer finnes i flere norske byer og fungerer veldig bra.

Telle passasjerer
Sanntidsystemet og kartløsinger hjelper også trafikkledere med å se hvor det trengs å settes inn flere busser grunnet trafikkstans eller store fosinkelser. Men dette systemet kan også utvides til å gjelde passasjertellesystem. Et system som teller antall passasjerer som er på bussen til en hver tid. Consat Telematics har testet systemet deres i Gøteborg. Der benyttes et system som bruker ansiktsgjenkjenning som tellemåte.

– Ved hjelp av bussens overvåkningskamera kan en telle passasjerer i bussen ved at ansikt gjenkjennes av systemet. En vil da til en hver tid vite nøyaktiv hvor mange passasjerer som er ombord i bussen og trafikklederen kan benytte data til å sette inn flere busser ved behov, forteller Pettersen som legger til at dette systemet kan benyttes til en hel rekke løsninger. Planlegging av ruter før et anbud, justering av busser eller type busser. Mulighetene er mange.

– Fremtiden er spennende, og busspassasjerene har bare sett begynnelsen, mener Pettersen.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.