3 x Ebusco til Stavanger i 2016

Mai 2016 kommer det tre nye fullelektriske busser til Stavanger. Dette i tillegg til de to som i dag kjører i fast rute for Kolumbus.

Våren 2015 fikk Stavanger sine to første fullelektriske busser. Ebusco overleverte disse med brask og bram sist vår. Et snaut år etter kommer tre nye fullelektriske busser, som tilsammen skal utgjøre en flåte på fem elektriske busser fra sommeren 2016.

Det er snakk om tre to-akslede Ebusco busser med en effekt på 311kWh. Dette er noe mer enn de som i dag kjører i rute i Stavanger. Rekkevidden på dagens elektriske busser er på 250 kilometer under beste klima og en batterikapasitet på 249kWh. Ellers vil bussene være tilnærmet like de som i dag er i drift.

Bussene har en lengde på 12 meter. De trenger fem timer på å bli fulladet, men kan hurtiglades på under en time. Batterienes forventede levetid er hele 10 år.

Totalt rommer bussen 90 passasjerer og har plass til rullestol og barnevogn.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.