5,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og bedre og billigere kollektivtilbud i Osloområdet

Det er i dag inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. – Avtalen betyr 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til bedre kollektivtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. I tillegg gir staten også et tilskudd på 464 millioner kroner til billigere billettpriser i kollektivtrafikken.

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup signerte samferdselsministeren avtalen på vegne av staten. De lokale avtalepartene som undertegnet i dag, er Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

– Byvekstavtalen som ble inngått i fjor høst fremmer grønn byutvikling, effektiv arealbruk og bedre reisehverdager. Staten bidrar allerede med over 16,5 milliarder kroner i byvekstavtalen. Tilleggsavtalen betyr at staten legger ytterligere 5,6 milliarder statlige kroner på bordet, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

De økte statlige midlene vil bety reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Kjøretøyene som forurenser minst, får reduserte bompenger – lette el-biler og tunge Euroklasse 6-kjøretøy. Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen og tiltak for T-bane og trikk får midler fra det økte tilskuddet til bedre kollektivtilbud, og i tillegg bidrar staten til billigere kollektivreiser.

Forutsetningen for de økte statlige midlene er at nullvekstmålet skal nås, og at kravene i bompengeavtalen fra 2019 blir oppfylt. Det er Statens vegvesen som har ledet forhandlingene mellom partene. Avtalen er niårig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.