54 nye MAN busser i Oslo

I løpet av helgen ga MAN et bidrag til en mer miljøvennlig kollektivtransport i Oslo. 54 nye busser er overlevert til Unibuss i henhold til avtalt frist, for igjen å bli satt ut i rutekjøring for kollektivselskapet Ruter. Bussene skal hovedsakelig gå i det såkalte ruteområde Østensjø i Oslo.

Leveransen består av den suksessfulle modellen MAN Lions City, både som leddbuss på 18,75 meter og såkalt solobuss på 12 meter. Alle bussene er utstyrt med topp moderne Euro 6 motorer med det siste innen avgassrensing. Omtrent halvparten av bussene vil gå på biogass, mens den andre halvparten vil benytte biodiesel.

Leveransene startet i andre halvdel av juni og har fortsatt fortløpende gjennom sommeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.