Over 50 dødfall siden 90 tallet og i dag tok veien ett nytt liv

E16 mellom Bergen og Voss blir kalt Dødsveien og det er ingen overdrivelse. Fra 90 tallet og frem til i dag har over 50 mennesker mistet livet på denne veistrekningen og i dag tok veien ett nytt liv.

På Facebook finnes det aktive grupper som jobber intenst med å få fortgang i utbedrelsen av E16 veistrekningen Bergen – Voss. De har også gjennomført flere demonstrasjoner for bedre vei, nærmest til ingen nytte.

I Nasjonal Transportplan er det kun deler av veistrekningen som er med, og ikke den som i dag tok et nytt liv. Men organisasjonene for bedre E16 har krevd også denne delen utbedret.

Bussjåføren på Nettbuss sin ekspressavgang mellom Sogndal og Bergen mistet livet i en alvorlig trafikkulykke mellom buss og lastebil. Fem andre ble sendt til sykehus. Det var 17 passasjerer i bussen. Etter å ha truffet lastebilen på vestre hjørne, gikk bussen i tunnelmunningen og stanset litt inn i tunnelen. Passasjerene ble evakuert ut av vinduer. Årsaken til ulykken er ikke kjent i skrivende stund.

Flere i gruppen for ny vei mener nå at E16 må ut av NTP og ha full fokus på å utbedre denne veien. Og flere krever nå at lokale politiere tar med seg Regjeringen og får fortgang i utbedringene.

Statens Vegvesen satte i gang en utredning av veistrekningen etter en stor økning i alvorlige ulykker etter 2010. De har utført undersøkelser på veistrekningen og ser at antall alvorlige ulykker er unormalt høy.

– Møteulykker forårsaker over 80 prosent av alle drepte og 73 prosent av alvorlig skadde. Andelen møteulykker, særlig alvorlige ulykker, er høyere enn på andre tilsvarende veistrekninger, skriver Statens Vegvesen i en rapport.

– Svært mange av de som har mistet livet, eller alvorlig skadet, har sin forklaring fra en møteulykke, slår den fast. Men resultatet av rapporten var kun ulike tiltak som romlefelt og flere stopplommer. Ikke noe om akutt utbedring av veien.

Bussmagasinet kjørte denne veistrekningen med demobuss i sommer og fikk oppleve hvor smal veien er.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.