30 prosent færre avganger i Troms og Finnmark

– På grunn av stengte skoler, hjemmekontor og karantene er det betydelig færre som reiser i kollektivtrafikken. Samtidig er det mange som fortsatt må bevege seg i samfunnet og det vil vi fortsatt legge til rette for sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Den siste uken har etterspørselen etter kollektivtransport gått ned med 70-80 prosent i Troms og Finnmark. Selv om etterspørselen går ned jobbes det nå på kort og lang sikt for å sikre at kollektivtilbudet opprettholdes. 

Beredskap er viktig

– Vi tar nå ned tilbudet med om lag 30 prosent færre avganger i hele fylket. Både fordi det er vesentlig færre reisende, og for å skåne de ansatte i kollektivtrafikken, slik at vi har tilstrekkelig bemanning i tilfelle av sykdom blant sjåfører og mannskap, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Tilsvarer sommerruter og skolefri

Modellene som har blitt brukt for å justere ned kollektivtilbudet tar utgangspunkt i sommerruter og skolefri. Alle bybussområder i Alta, Hammerfest og Kirkenes går over til ruter som sommertid. Samtidig er det fortsatt skole- og jobbreiser i fylket for de som har samfunnskritiske funksjoner.

– Vi har den siste uken kartlagt behovet for å imøtekomme den reelle etterspørselen for å gjøre riktige prioriteringer. Turene vi tilbyr nå må tilpasses det enkelte områdets behov, og det er viktig for oss å gi et tilbud til de som fortsatt trenger det. Samtidig prøver vi å unngå å kjøre tomme busser, forteller fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Ruteinformasjon oppdateres i sanntid

Oppdatert reiseinfo i sanntid ligger på Snelandia Reise-appene og reiseplanlegger på snelandia.no. Innstilte avganger fjernes eller markeres som innstilt.

– Fylkesrådet vil benytte anledning til å takke våre operatører for stor fleksibilitet og samarbeidsvillighet, avslutter fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).