30 elbusser til Brussel Airport Company

Build Your Dreams BYD har fått deres andre store flyplass ordre. Nå skal de levere 30 batterielektriske 12 meter busser til Brussel Airport Company BAC i Belgia.

BYD har tidligere levert en rekke busser til Schiphol i Nederland. Det var i 2015 da 35 batterielektriske busser ble satt i trafikk. Nå starter leveringen av 30 batterielektriske 12 meter busser til Brussel Airport Company. Bussene skal kjøre inne på flyplassområdet til hovedflyplassen i Belgias hovedstad.

De 30 bussene er fullelektriske på 12 meter og med 3 doble dører. Bussene har BYD sin nye design og innvendig finnes det WiFi og USB ladepunkter.

I tillegg er det store skjermer ombord med den siste flyplassinformasjonen som kan være til nytte for de reisende.

BYD skal også levere 30 av sine egne ladere slik at alle bussene kan stå tilkoblet depotladere når de ikke er i trafikk. Depotet vil være identisk til det som i dag er i drift ved Schiphol.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.