25 av 500 snek på bussen

Kun 25 av de 500 kontrolerte busspassasjerene i Stavanger ble tatt uten billett. – Helt som forventet, sier Hans Å Aksland hos Kolumbus.

– I Stavanger har vi lenge sett at det ikke er en kultur for å snike på  bussen, og den kulturen har vi også stor tro på at vil fortsette framover,  sier han.

Den utvidede billettkontrollen, som ble utført av kontrollører fra G4S,  foregikk fra mandag til fredag i forrige uke. Til sammen 4818 passasjerer  ble kontrollert, og av disse ble ni personer ilagt gebyr på 750 kroner for  sniking, mens 16 personer ble ilagt gebyr på 1500 kroner for falske kort.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.