2023 et godt år for Traton Group

2023 ble samlet sett et veldig godt år for Traton Group som omfatter nyttekjøretøyprodusentene Scania og MAN i Europa, Navistar i USA og Volkswagen Truck & Bus i Brasil. I alt solgte gruppen 338.200 nyttekjøretøy i 2023.

Dette er en økning på 11 prosent. Det var lastebilene som tok den største delen av veksten. Men også buss hadde fremgang på 2 prosent til totalt 30.300 kjøretøy.

Og slik gikk det med de forskjellige merkene:

MAN

Størst totalsalg hadde MAN med 116.00 enheter, en økning på hele 37 prosent. Av dette utgjorde bussene 5.700, en økning på 19 prosent fra året før. Når MAN har størst totalsalg, har det sammenheng med at merket også selger varebiler, hele 26.600 i 2023, en økning på 23 prosent.

Scania

Scania omsatte totalt 96.700 kjøretøy, en økning på 14 prosent. Av dette utgjorde bussene 5.100 enketer, som representerer en økning på 2 prosent. Regner man bare tunge nyttekjøretøy, er altså Scania størst i gruppen.

Navistar

Amerikanske Navistar oppnådde et totalsalg på 88.900 enheter, en økning på 9 prosent fra året før. Av dette utgjorde bussene 13.400 enheter, som er en økning på 4 prosent fra året før. Navistar er altså størst når det gjelder busser i gruppen.

Volkswagen Truck & Bus

Volkswagens nyttekjøretøy-satsing i Latin-Amerika er den eneste Traton-datteren med nedgang i 2023. Totalt omsatte selskapet 37.200 enheter som er en nedgang på hele 31 prosent fra 2022. Av dette utgjorde bussene 6.300, som representerer en nedgang på 12 prosent.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.