Størst fremgang for bussene i Europa

Det var bussene som vokste mest på registreringsstatistikken i Europa i 2023. Med totalt 39.944 enheter var økningen på 22,3 prosent. Det er statistikken fra ACEA, bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, som viser dette, offentliggjort 26. januar.

Også varebiler og lastebiler hadde økning på henholdsvis 15,6 prosent (til 1.872.477 enheter) og 16.3 prosent (til 411.652 enheter). Statistikken omfatter EU pluss EFTA-landene Island, Norge og Sveits, samt Storbritannia.

Selv om veksten er klart størst for batterielektriske busser, er dieselbussene fortsatt i et klart flertall. Av de 39.944 registrerte bussene i 2023 var 25.253 dieseldrevne, 7.242 batterielektriske, 4.338 hybride diesel-elektriske og 3.044 «andre», som i praksis er busser drevet med gass eller brenselceller. Egentlig synd at ACEA ikke skiller på gass og brenselceller.

Nå er utviklingen veldig forskjellig fra land til land. Det henger selvsagt sammen med at de fleste land har innført anbudsprinsippet i anskaffelser, og det vil ofte gi topp- og bunnår på enkelte markeder, men gjerne med en gjennomsnittlig vekst over tid. Når små land som Kypros og Litauen opplever en vekst på henholdsvis 403 og 150 prosent er det trolig uttrykk for nettopp dette. Og det er ikke disse landene som bidrar mest til veksten i Europa.

Det er det derimot store land Som Tyskland (pluss 12,5 prosent), Frankrike (pluss 4,1 prosent), Spania (pluss 56,2 prosent), Italia (pluss56,2 prosent) og Storbritannia (pluss 29,6 prosent) som gjør. Noen få markeder opplevde tilbakegang i 2023.

Norden

Hvordan gikk det hos oss og naboene? Her kan man konkludere med store variasjoner. Skal man kåre en vinner ut fra prosentuell vekst, er det ingen i Norden som slår Island med en vekst på hele 294,3 prosent. Men vi snakker om små tall, totalt 138 i 2023 og 35 året før. Og Island fikk sine første 15 elbusser i 2023.

Norge hadde også en solid vekst, med fremgang på hele 73,3 prosent, noe som selvsagt skyldes store anbud som kom i drift. I følge ACEA-statistikken ble det registrert 1024 busser på norske skilter i fjor.

Våre øvrige tre naboland gikk det ikke like bra med. Sverige hadde en tilbakegang på 9,9 prosent, Danmark 25, 2 prosent tilbake og Finland hele 40,3 prosent tilbake.

Batterielektriske busser

Den generelle veksten i Europa var altså på 22,3 prosent fra 2022 til 2023. Når det gjelder batterielektriske busser, var økningen på solide 47,4 prosent til totalt 7.242 enheter. Flest enheter ble registrert i Storbritannia (1.314), Tyskland (835) og Frankrike (743). Norge havnet akkurat «utenfor pallen» med 563 enheter på fjerdeplassen, foran store markeder som Spania og Italia. Men ser man registreringstall i forhold til befolkning, ligger Norge i en særstilling når det gjelder batterielektriske busser (noe nok enkelte vil hevde er årsaken til det busskaoset som har vært i deler av landet i det siste.)

Norge er ett av to land (det andre er Romania) som registrerte flere batterielektriske busser enn dieselbusser i 2023. Norge registrerte også 96 gassbusser i 2023

Hybride diesel-elektriske

Norge, sammen med en rekke land, registrerte ikke noen hybridbusser i 2023, og heller ikke året før. Likevel er veksten i slike kjøretøy for øyeblikket større enn for batterielektriske. Med en økning fra 2.038 enheter i 2022 til 4.338 i fjor var veksten på hele 112,9 prosent. De store markedene som Tyskland (1.442 enheter), Spania (869), Frankrike (813) og Italia (670) registrerte størsteparten av hybridbussene, noe som er et uttrykk for at veien mot det såkalte grønne skiftet går via slike kjøretøy på enkelte markeder.

(De som ønsker å fordype seg ytterligere i ACEA-statistikken, finner den HER.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.