2 millioner for utvikling av klimakalkulator

Regjeringen følger opp reiselivsstrategien og gir 2 millioner kroner til å utvikle en ny klimakalkulator og en nasjonal kunnskapsplattform. Disse verktøyene skal gi reiselivsaktørene bedre tilgang på informasjon som er relevant for deres strategiske beslutninger.

– Reiselivet er en viktig del av vårt verdiskapende næringsliv. Her finner vi mange små og mellomstore virksomheter som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping. Det er derfor viktig for oss å fortsette den raske oppfølgingen av reiselivsstrategien. Kravene til å omstille seg øker i takt med det grønne og digitale skiftet i samfunnet, og også reiselivsnæringen må bli grønnere og smartere i løpet av kort tid. Til det trenger vi kunnskap, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det ene digitale verktøyet som regjeringen setter av penger til, er en klimakalkulator for reiselivet. Den skal koble data for klimautslipp med data for turistenes forbruk og gjøre det lettere å se hvilke turistmarkeder som bruker mest penger i Norge per kilo CO2-utslipp. Klimakalkulatoren skal gjøre bedriftene mer bevisste på sine markedsvalg i lys av både kundenes klimautslipp og inntjeningsverdi.

Det andre verktøyet som skal utvikles, er en nasjonal kunnskapsplattform og monitor om reiselivet. Denne skal samle eksisterende informasjon og stordata om reiselivet på et og samme sted, men også benyttes til å utvikle ny kunnskap, etter hvert som teknologien gjør det mulig. Dette er et større prosjekt med betydelig potensiale, som vil måtte gjennomføres i flere faser. Regjeringen setter i første omgang av midler til et forprosjekt, som vil se nærmere på innretningen og omfanget av en slik kunnskapsplattform.

– Det er strålende at disse to tiltakene i reiselivsstrategien følges opp nå. De nye verktøyene vil gjøre det lettere for norsk reiseliv å skape sterke inntrykk med små avtrykk, akkurat som vi alle ønsker. Vi har tallene vi trenger for å bygge en ny klimakalkulator og kan få den på plass raskt. Et forprosjekt på en nasjonal monitor vil også bli starten på å utvikle et viktig verktøy, som på sikt vil gi oss helt nye muligheter til å følge og styre turisttrafikken, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flere kunnskapsmiljøer vil involveres i dette arbeidet. Det overordnede ansvaret for å iverksette prosjektene legges til Innovasjon Norge, som allerede forvalter en rekke sentrale virkemidler rettet mot reiseliv.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.