189 MAN busser til Trondheim

MAN skal levere 189 bybusser til Trondheim for oppstart av to anbud 3. august. Samtlige av bussene skal gå på miljøvennlig driv-stoff og vil innebære et betydelig bidrag til forbedring av luftkvaliteten i trønder-hovedstaden.

84 av bussene skal driftes av Tide Buss AS. 47 av bussene er leddbusser, mens de øvrige er 12 meter lange busser. 30 av leddbussene skal gå på fornybar diesel HVO (hydrert vegetabilsk olje) og de øvrige bussene vil nytte biogass som drivstoff.

105 busser skal driftes av Vy Buss AS, tidligere Nettbuss AS. Dette fordeler seg på 13 leddbusser, 35 busser er treakslede med lengde 14,7 meter og de øvrige er 12 meters busser. De 14,7 meter lange bussene skal gå på fornybar diesel HVO, mens de øvrige har motorer for biogass.

Felles for HVO og biogass er at CO2-utslippene er redusert med drøyt 90% sammenlignet med ordinær diesel, og spesielt biogass har dessuten minimale utslipp av NOx og partikler. Dette gjør de nye bussene i Trondheim til markedets mest miljøvennlige kjøretøy med forbrenningsmotor.

Begge anbudene har en varighet på 10 år. I tillegg til et viktig bidrag til bedre miljø innebærer de nye bussene også komfortmessige forbedringer for passasjerer og sjåfører. Alle bussene har dørautomatikk med passasjerbetjening inne og ute. Klimaanlegg sørger for en behagelig innvendig temperatur også på varme dager. Videre har bussene sanntids informasjonssystem i henhold til den nye ITxPT-standarden med store informasjonsskjermer for passasjerene. Bussene er også utstyrt med video-overvåkningsanlegg.

Alle bussene skal ha service- og reparasjonsavtale med MAN.

Klargjøring av hele 189 busser er et omfattende arbeid som krever stor kapasitet. MAN i Trondheim har leiet et nærliggende område for å kunne gjennomføre oppgaven, noe som også var nødvending for å sikre god kvalitet for eksisterende kunder av MAN sitt verkstedsanlegg i Trondheim.

foto: Nicolay Søderlind, MAN

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.