Opp til 16.000 mer i lønn og bedre tid på jobb

Åtte timer på overtid kom partene i årets lønnsoppgjør til enighet. Forliket endte med at det blir opp til 16.000 mer i årslønn til sjåførene og det skal legges til rette for med tid til toalettbesøk, klar- og rengjøring av buss i løpet av arbeidsdagen.

– Åtte timer på overtid kom vi i mål med et godt resultat for våre medlemmer. Vi løfter ansatte nærmere industrien, og vi har sikret bedring av arbeidsforholdene i bussbransjen, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Resultatet gir et generelt tillegg til alle per 1. april på kr. 4,- til alle og fra 1. juli 2016 gis et tillegg til alle på kr. 2,- som kompensasjon for endringer på Frikortbestemmelsen.

Bussjåførene hadde en god lønnsutvikling noen år, men falt ned igjen. Vi har gått fra 98 prosent til 93,9 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå er vi tilbake på 97 prosent.

Fra 1. april 2017 gis et reguleringstillegg til bussjåførene, dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som gis i 2017.

Tillegget for ubekvem arbeidstid på 40 % utvides til å gjelde fra kl. 06.00 lørdag og ut skiftdøgnet søndag. Dette innfases ved nye anbud.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.