Ber om å få gå på do – hvis ikke, så parkeres bussen torsdag

I dag klokken 10 starter meklingen mellom fire fagforbund og to arbeidsgiverorganisasjoner. Fremdeles er partene langt fra hverandre. Bussjåførene ber om tid til å gå på toalettet, samt lønn på lik linje som en industriarbeider. Et krav som arbeidsgiverene skal ha sakt ja til i 2007.

Som redaktør for Bussmagasinet har jeg i mange år skrevet artikler om dårlige lønnsfohold, lite tid til å gå på toalett, dårlig toalettforhold og mangel på bussjåfører. Det forundrer meg at vi ikke er kommet lenger i denne prosessen. Allerede i 2007 ble det enighet mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen om at bussjåførene skulle opp i en industriarbeiderlønn. Vi skriver i dag 2016 og lite har skjedd de siste ni årene.

Nå setter fire fagorganisasjoner foten ned og står fast på kravene om høyere lønn og bedre tid på rutekjøringen sin. De ønsker seg tid til å kunne gå på toalettet, noe som de aller fleste andre yrkesgrupper tar som en selvfølge.

Selv har jeg erfaring som bussjåfør, både turbuss og ikke minst lokal rutebussjåfør. Som sjåfør på den lokale rutebussen så fikk jeg føle på kroppen å ikke kunne ta seg tid til å gå på toalettet. Og ved flere tilfeller var det ikke noe plass å gjøre sitt fornødne. Jeg mener at det er like viktig å legge til rette for å kunne gjøre sitt fornødne på renslige og tilrettelagte steder. Det å kjøre buss hvor en sitter tissetrengt er ikke bare plagsomt, men også trafikkfarlig.

På spesielt en rute, som streker seg rundt 50 kilometer og tar et time og 15 minutter en vei, fikk jeg oppleve problemet på kroppen. På den ene endeholdeplasse så var det til tider nok tid til å komme seg på toalettet, men der var det ikke noen mulighet for dette overhode. Resultatet var at en ofte måtte slå lens i grøfta like ved bussen, om ikke det var passasjerer i eller ved bussen. På den andre enden, var det muligheter til å komme seg på toalettet. Men kun de sjåførene som hadde tilknytning her, hadde nøkkel. Å slå lens ved denne snuplassen var uaktuelt, da det var bebyggelse over hele plassen. Å ta seg tid til et toalettbesøk underveis i rute, var det ikke lagt opp til og en ville dermed komme ut å kjøre på rutetid.

Derfor mener jeg at det også må bli krav om tilrettelagte bygg ved snuplassene for rutebussene, samtidig som det tilføres nok tid. Mange sjåfører melder også om for lite tid til å klargjøre eller rengjøre bussen etter kjøring. Det brukes av fritiden for å utføre dette. En undersøkelse viser at det brukes rundt fem timer i måneden av fritiden sin til klargjøring/rengjøring av buss.

Bussjåførene krever en lønn på linje med en industriarbeider. Gapet mellom disse to yrkesgruppene er fremdeles ganske stor, selv om det i 2007 ble lovet lik lønn. Derfor er sjåførene nå streikeklare over hele landet. De 12.000 fagorganiserte sjåførene står steinhardt på kravene og blir det ikke enghet innen onsdag klokken 24.00, så blir det streik blant 1500 sjåfører fra torsdag. Opptrapping vil skje gradvis.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.