14-års kontrakt for busstransport i Østerdalen

Innlandstrafikk, kollektivselskapet for Innlandet fylke, har tildelt Connect Bus kontrakt på busstransporten i Østerdalen med en varighet på 14-år. Etter hva vi forstår, er dette Norges-rekord i varighet.

Samtidig er dette den største kontrakten Innlandstrafikk har inngått så langt, med en verdi på 1,9 milliarder kroner. Ikrafttreden er 1. juli 2025. Kontrakten er inngått med Connect Bus som også i dag har rutekjøringen i Østerdalen. – Vi er glade for at Connect Bus fortsatt skal kjøre for oss i Østerdalen. Bussjåførene kjenner både ruteområdet og passasjerene godt fra før, sier Lars Baukhol, seksjonssjef i Innlandstrafikk.

– Gjennom utnyttelsen av opsjoner har vi vel kommet opp i tilnærmet varighet før også, men det er første gangen vi går direkte på 14 års varighet, uttaler han til Bussmagasinet.no. – Det er flere årsaker til at vi har inngått en så lang kontrakt. Mange av bussene er skolebusser med relativt kort årlig kjørelengde. 14 år harmonerer også godt med forventet levetid på elbussene, men noe av det viktigste er kanskje stabilitet for bussjåførene og selskapet.

Leder for distriktsdivisjonen i Connect Bus, Morten Langseth, poengterer i en pressemelding at kontraktens varighet gir stabilitet for sjåførene og kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde sjåfører.

63 elbusser og to minibusser

I den nye kontrakten blir det 63 nye elbusser og to minibusser. Dette innebærer at 98 prosent av kjøringen målt i kilometer vil bli utslippsfri. I tillegg skal det etableres to miljømerkede vaskeanlegg for bussene på Tynset og Elverum.

De nye bussene skal ha utvidet frontkollisjonsvern som bidrar til å øke sikkerheten for sjåførene betraktelig. Sikkerheten for passasjerene ivaretas med tre-punkts setebelter, integrerte barnestoler og ISOFIX-fester.

– Vi skal gjøre det vi kan for å bidra til at vi kommer nærmere nullvisjonen. Dette er et godt bidrag, og sikkerheten til passasjerene og sjåførene som jobber for oss er viktig, sier Aud M. Riseng, avdelingssjef for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Strengere krav

Fylkestinget i Innlandet hadde for et drøyt år siden en inngående diskusjon om fylket skulle overta kollektivtrafikken med buss i egenregi. Ved en endelig avstemning var det imidlertid fortsatt flertall for å fortsette anbudsordningen.

Miljøpartiet la imidlertid frem en liste med 11 krav til fortsatt anbud, og politikere uavhengig av partitilknytning sluttet seg i stor grad til dette. Ni av punktene ble enstemmig vedtatt, mens to ble vedtatt av et lite mindretall.

Det fører for langt å komme inn på de 11 punktene her, men Lars Baukhol sier at intensjonen i dem er tatt inn i kontraktsprosedyren for den nye busskontrakten i Østerdalen og vil gjelde for andre fremtidige kontrakter. Blant annet er det tatt inn at minimum 80 prosent av sjåførstillingene skal være heltids i kontraktsperioden. Også forskjellige miljøkrav er nå på plass i busskontraktene.

LES OGSÅ

Bildet: Avdelingssjef for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Aud M. Riseng, og leder for distriksdivisjonen i Connect Bus, Morten Langseth, signerer kontrakten. Foto: Innlandstrafikk

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.