10 hybridbusser til Arendal

Aust-Agder Fylkeskommune har med knapt flertall vedtatt å erstatte ti av rutebussene mellom Eydehavn og Grimstad med moderne hybridbusser. Etter hva Bussmagasinet erfarer vil allerede bestilte busser bli erstattet med ti Scania-hybridbusser.

I lengre tid har Aust-Agder Fylkeskommune arbeidet med planer om å gjøre en eller flere linjer i Arendal mest mulig miljøvennlige. Det har vært arbeidet med mulighet for å elektrifisere linjer, eller sette inn moderne hybridbusser. Hybridbusser har Arendal erfaring med, da det ble kjørt prøveperiode med to Volvo-hybridbusser på bylinje over flere år når Nettbuss Sør AS hadde operatøransvaret for kollektivtransporten.

Nå har et knapt flertall i fylkestinget vedtatt at ti rutebusser skal erstattes med ti moderne hybridbusser innen kort tid som et prøveprosjekt. Dette for å kunne spare drivstoff og også miljøet. Mindretallet ønsket heller å øke tilbudet, enn å satse på kostbare løsninger med hybridbusser.

I Arendal tar knappe fire prosent av befolkningen buss. Dette er et veldig lavt tall, og i en undersøkelse utført av kollektivselskapet AKT, så var frekvens en av grunnen til en ikke benyttet busstilbudet. Pris var også avgjørende, men ikke like viktig som frekvens.

Derfor ønsket deler av fylkestinget i Aust-Agder at det skulle satses på nettopp frekvens. På enkelte linjer går det knapt en buss i timen, og på kveldstid slås noen ruter sammen og en må da vente opp til to timer mellom avgangene. Spesielt gjelder dette Tromøya, hvor over ti prosent av befolkningen bor.

Men flertallet valgte å gå for hybridbusser og disse skal etter hva Bussmagasinet erfarer settes inn i rute 101 som går mellom Eydehavn og Grimstad.

Det blir trolig Norsk Scania som skal levere bussene. Redaksjonens erfaringer sier at allerede bestilte busser blir erstattet med Scania CityWide Hybrid og en omrokering av bussene på dagens rute vil skje når de nye bussene er på plass.

Fakta om bussen:

Scania CityWide Hybrid er en seriell-hybrid der motoren driver en generator/elektromotor som står montert mellom motor og girkasse. Det er ingen direkte kobling mellom motor og gir, men motoren lader bussens batterier ved å plassere motorens turtall for best mulig energiskaping og minst mulig utslipp. Elektromotoren driver bussen fremover via en 8-trins Opticruise girkasse og Scania sin egen bakaksel. Batteriene er plassert på taket av bussen og lades via motorens ladegenerator. En vil også kunne lade batteriene over natten på bussens depot. Servopumpe, luftkompressor og klimaanlegg drives av bussens dieselmotor og dermed vil denne motoren gå hele tiden, men da med optimalisert turtall. Løsningen gir en god drivstoffbesparelse og reduserer Co2 utslipp betraktelig. I følge Scania så er deres hybridløsning enkel og relativt rimelig, i forhold til konkurrenter. Grunnen er at de benytter modulbaserte komponenter som finnes i deres sortiment. Motoren er også den samme som bussene i Arendal allerede i dag kjører med. Det er kun selve hybridløsningen som er den største forskjellen på bussene. For publikum vil de merke at bussene er noe høyere, siden batteriene sitter takmontert.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.