Bussjåførene bryr seg mye om passasjerene – mindre om selskapet

Dagens bussjåfører strekker seg langt for å gjøre busspassasjerene fornøyde, men bryr seg mindre om selskapet de arbeider for, mener Tomas Gabinus hos Pilotfish i Sverge. Forleden holdt han foredrag om hvordan selskapene på en enkel måte kan bedre førerens arbeidsplass og -hverdag.

Tomas Gabinus hos svenske Pilotfish går langt i å si at det er viktigst å sette sjåføren i fokus, skal en gjøre en suksess i bussbransjen. Han viser til både forskning og erfaring fra bransjen i Sverige og håper nå at hans forslag vil bli tatt med i fremtidens bussanbud i Norge.

gabinius– Mange snakker om økning i antall passasjerer og hvordan en skal oppnå nærmest dobling inne får år. I følge tall fra Sveriges Bussforetag så har en knapt oppnådd en økning på en prosent siden 1997. Og skal en få til en dobling må også subsidiene dobles fra regjeringen, og det er de ikke helt enkelt å få til, sier Gabinus.

Gabinius mener det er flere faktorer som er med å gi økning i antall passasjerer. Et av disse er sjåføren. Trives han på arbeidet, så smitter dette over på passasjerene og ikke minst kjøringen. Derfor må det legges mye vekt i arbeidsplassen og hans arbeidshverdag. Nettopp dette har Pilotfish hatt mye fokus på i Sverige.

Pilotfish har merket seg at bussjåfører i Sverige bryr seg vesentlig mer om passasjerene enn til selskapet de arbeider for. Om en passasjer har behov for assistanse får han dette lett, og er han forsinket, så presser sjåføren ekstra på for å komme frem i tide, om passasjeren ber om det. En slik lojalitet har sjåføren sjeldent til selskapet. Men dette kan endres med enkle løsninger.

– Om en tar en titt på førerplassen i en buss, så finner en et komplett kaos av skjermer, brytere, billettmaskiner med mer. Det er til tider så mange ting en sjåføre må logge seg på, at det blir unødvendig komplisert. Men dette har vi funnet en løsning på, sier Gabinus.

Pilotfish har tatt frem enkle verktøy som dekker de fleste løsninger som bussjåføren behøver på førerplassen. Alt i en enhet og på størrelse til et nettbrett eller som app på en mobil. Her finnes billettsystem, Sanntidsystem, feilinnmelding, meldinger fra trafikkontor, skilt-informasjon, drivstofføkonomi, navigasjon med mer. En slik enhet vil fjerne minst like mange enheter som en i dag ofte har rundt seg.

Dette er en av løsningene for å forenkle en bussjåførs hverdag og dermed gjøre arbeidsdagen bedre, noe som igjen gjør en bussjåfør blid og fornøyd.

– Det er heller ikke til å komme utenom at alderen hos dagens bussjåfører er høy. Det er ikke lett å rekruttere nye sjåfører til yrket, sier Gabinus som viser til at snittalderen ligger på rundt 50 år. Og andelen bussjåfører under 30 år synker jevnt.

– Da er det viktig å samordne de ulike systemene. Mange logger i dag på og av en rekke systemer hele syv ganger i løpet av et skift hver dag. Og IT-systemene er ofte dårlig samordnet. Sjåførene benytter i dag gjerne IT-systemer som er designet helt tilbake til på 90 tallet. Mens busspassasjerene har moderne smarttelefoner hvor en har mobilbillett og moderne reiseplanleggere, sier Gabinus som legger til at føreren skal levere service og behøver enkle verktøy.

– Det å være bussjåfør skal være et serviceyrke. Det skal ikke være et teknikkeryrke. Føreren skal ha lett tilgang på informasjon for å på en enkel måte kunne yte god kundeservice og dermed gi en bra reiseopplevelse for passasjerene.

Fra selskapenes side så er det dyrt å få ettermontert de systemene som kreves montert i bussene. Ofte er det snakk om ekstrautgifter på nær 300.000 kroner på hver buss. Men her har også Pilotfish løsningen. Om en forenkler grensesnittet og får forhåndsinstallert systemene fra fabrikk, blir prisen ned mot en tiendedel. Men for å få til dette, må anbudsutlyser være aktiv for å forenkle IT-løsningen sammen med busselskap og sjåfører.

– Alle bestillere må fokusere på bestilling av IT-tjeneste og ikke hardware slik som i dag. Samt må IT-løsningene være utviklings- og utbyttbare. Ta gjerne en titt på hva de har gjort i Gøteborg på linje 55. Her har Volvo satt inn syv hybridbusser og tre elektriske busser som har et moderne og enkelt IT-system,  avslutter han.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.